آیا «رکود» عمیق‌تر شده است؟

[ad_1]

فرارو- گزارش ارزیابی مرکز تحقیقات اتاق ایران از کل اقتصادی ایران (شاخص مدیران خرید) نشان می دهد که در دی ماه سال 1400، شاخص مدیران خرید ایران به عنوان کل اقتصادی به 46.94 واحد از کل اقتصادی رسیده است که 4.01 واحد قبل از آن کاهش یافته است. نقطهبر اساس ارزیابی انجام شده قدرت خرید و نقدینگی کاهش یافته و تقاضا به شدت با کمبود تقاضا مواجه است، یکی از دلایل اصلی این امر بوده است.

فرارو گفت: مجموع بخش صنعت نیز در این ماه 50.31 واحد محاسبه شد که نسبت به ماه قبل 6.22 واحد کاهش داشت. در این ماه در بین مولفه های اصلی صنعت، دو شاخص سفارش های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه هر دو زیر 50 است که با وجود اینکه اجزای باقیمانده به کمترین مقدار خود در پنج ماه گذشته رسیده اند، همچنان بالای 50 واحد باقی مانده اند.

هنگام استخراج شاخص مدیران خرید، اگر این شاخص بیشتر از 50 باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد در حال توسعه است. اما اگر هر کدام از این دو عدد زیر 50 باشد، به این معنی است که اقتصاد در مسیر انقباض و رکود قرار دارد. در این شرایط می توان گفت در دی ماه اقتصاد ایران با رقم 46.94 وارد رکود شد و شاخص بخش صنعت نیز به مرز رکود رسید.

اقتصاد ایران در رکود است؛ آیا برای رونق گرفتن باید دستمزدها را افزایش داد؟اقتصاد ایران چگونه از رکود خارج می شود؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه با افزایش بی رویه تورم در چهار سال گذشته، قدرت خرید مردم عادی به شدت کاهش یافته است، گفت: تا حدودی می توان گفت دخل و خرج مردم عادی نیست. در این راستا مایحتاج و اقلام ضروری خود را خریداری کرده و خرید سایر اقلام را به شدت کاهش داده اند.

وی افزود: در مجموع تقاضای اقتصاد کشور به دلیل این موضوع بسیار کاهش یافته است که باعث شده شرکت های تولیدی انبارهای خود را پر کنند و در نهایت باعث کاهش سودآوری و حتی نیمه فعال یا تعطیلی کامل آنها شود. مقرر شده است که باعث بیکار شدن افراد زیادی می شود و این امر تا افزایش قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: قدرت خرید مردم در قیمت 1400 معادل سال 1390 ثابت است، یعنی قدرت خرید مردم در ده سال گذشته افزایش نیافته است، بنابراین دلیل رکود در کشور این است که تقاضای کل در اقتصاد رو به کاهش است. شقاقی گفت.

وی افزود: در صورت موفقیت برجام، اقتصاد ایران با چالش های زیادی روبرو خواهد شد که منابع حاصل از آزادسازی صندوق های محاصره ایران در کشورهای مختلف نمی تواند برای افزایش قدرت خرید مردم استفاده شود، زیرا کشور در حال حاضر با چالش های زیادی مواجه است. این اقتصاددان تاکید کرد: از جمله بحران‌ها.» عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی، محیط‌زیست، آب و بانک‌ها همگی با آن مواجه هستند، بنابراین این بحران‌ها باید از طریق منابع موجود از برجام برطرف شود.

وی ادامه داد: برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج اقتصاد از رکود باید دستمزد کارمندان و کارگران بالاتر از نرخ تورم باشد و با وجود اینکه امسال با تورم 49 درصدی مواجه هستیم، دستمزدها در فقط 20 درصد افزایش یافته است، بنابراین 22 درصد شکاف وجود دارد که قدرت خرید مردم را کاهش می دهد که در سال های گذشته اتفاق افتاد و نتیجه آن رکود تورمی امروز در اقتصاد کشور است.

شقاقی با اشاره به اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید دستمزدها افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: در مرحله اول رشد دستمزدها باید طی 4 تا 5 سال از نرخ تورم فراتر رود و در مرحله دوم دولت باید تورم را کنترل کند و شرایط لازم را فراهم کند. منابع برای افزایش دستمزدها، بخش خصوصی باید بتواند این کار را انجام دهد، اما این کار بسیار دشوار است و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد تا بتوان آن را انجام داد. در یک سال قابل اجرا نیست و حالا باید دید دولت در این زمینه چه خواهد کرد.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما