آیا فرمول شکار بیگانه می‌توانید به شما در یافتن عشق کمک کند؟

[ad_1]

فرارو- یک فیزیکان اززایی «ا بر اس «« معاده دیکیک »معرفف ایجاد یککد تا تحح تعه نم ششیک باققه برای بشا ججد ارند.

به گزارش فرارو به نقل از دیلی میل، یک فیزیکدان این معادله را به یک ماشین حساب آنلاین برای یافتن «یک شریک» تبدیل کرده است.

با وارد ککد مغیدایی از مغیغیغیها یوایی صصر ککی که چه تعداد از افاد بشا بیای یشیک ززگیگی بودنتان اطططاق قارن..

اگر فکر می کنم چرا من تنها هستم یا کسی برای من وجود دارد؟ «استیون وودینگ» از ساوت همپتون عشق را با اخترفیزیک و آمار ترکیبی از ابزارهای فیزیکدان که شانس یافتن «یکی» را می دهد. گگفف که تسطسط اختایی ییککر «ففاکک کیکیک» در سال 1961 عیایی هه عنوان هیرای براففنحیات یگیگاهه هششند درکائئات ففموهه شش.

این فرمول به عوامل غیر محتمل فزایندهای میپردازد از میزان سرعت تشکیل ستارهها تا کسری از سیاراتی که زندگی هوشمند را توسعه میدهند وودینگ دانشمند این فرمول را در دنیای دوستیابی کار برده و شانس عشق را با در نظر گرفتن عواملی از عوامل رتبه بندی. رشد جمعیت، جذابیت، محدوده سنی و سطح تحصیلات تخمین زده است.

این معادله حتی شانس یافتن عشق را بر اساس معیارهای شخصیتی که شامل موارد زیبایی ظاهری شما می شود با شانس یافتن بیگانگان مقایسه می تواند وودینگ میگوید:. نوری بوده است.» زمانی که فرانک دریک معادله خود را ایجاد کرد هدفش یافتن فضایی است یا گفت که« ما میدانیم موجودات فضایی وجود دارند »نبود بلکه بیشتر برای بحث و گفتگو این کار را انجام داد.

وودینگ میگوید که مشابهی را در پیش گرفته و قصد دارد همه از این معادله بهره برد و با یک ذهنیت علمی به شانس خود پیدا کند عشق نگاه کنند.

«پیتر بکوس» که در حال حاضر حاضر استاد دانشگاه منچستر در سال 2010 میلادی است که در سال 2010 میلادی از معادله استفاده می شود. 285000 شانس خود را برای یافتن «یکی» با رز در یک ضیافت ملاقات ملاقات کرد و در سال 2013 میلادی این زوج با ازدواج ازدواج کردند وودینگ میافزاید:. علاقه مند شدم».

معادهه هییکیک یگیگیگی: n = r * x fp x ne x fi x fc x l، مججج هه پیش یییی پپفسفسفس دیکیک شش کهکککک اسس ا ججد داشش باششد.

در معادله معروف دریک N تعداد تمدن هایی در کهکشان است که ممکن است بتوان با آن ارتباط برقرار کرد.

این معادله در اختر زیست شناسی برای جستجوی هوش فرازمینی مورد استفاده قرار می گیرد. را ابداع نمود.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما