اعمال شب و روز ۲۷ رجب؛ مبعث پیامبر اکرم (ص)

[ad_1]

فراروـ حضرت محمد در روز 27 رجب به پیامبری مبعوث شدند.بعد از اینکه آیات الهی با وحی بر ایشان نازل شد، پیامبر مردم جاهل را که انسانیت از میانشان رخت بربسته بود و تعالیم پیامبران را فراموش کرده بودند وعقایدشان دستخوش تحریفات شده بود، به خداپرستی. و کج کاهه دعی ککآغاز بثی اسام ققهه بچیچیچین ششن بتپپسسی از هههییی تیییاههای تایی شششیی اسس.

شب و روز مبعث دارای فضایل و کارهای زیادی است که در ادامه گزیده‌ای از این اعمال شما : می‌خواهم شما : خوا

اعمال شب ۲۷ رجب

شب مبعث از شبهای مهم و بسیار ارزشمند است.
۱-غسل کردن

۲- خواندن نماز ۱۲ رکتی
بعد از اینکه نماز عشاء را خواند تا پیش از نیمه شب 12 رکت نماز به جای آورید، به این صورت که در هر رکعت سوره «حمد» و یک سوره از سوره های کوچک را بخوانید، آنگاه در هر دو رکعتی که سلام نماز را دادید. ، بنشینید و هفت مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «معوذتین» (سوره فلق و ناس) و سوره های «توحید»، «کافرون»، سوره «قدر»، «آیةالکرسی» را هر کدام از هفت مرتبه بخوانید، پس از آن این. دعا را بخوانید:

«الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، اولم یکن له شریک فى الملک، ولم یکن له ولی من الذل، وکبره تکبیرا. یا حافظی فى غیبتى، یا کافى فى وحدتى، یا أنسى فى وحشتى، أنت الساتر عورتى، فلک الحمد، وأنت المقیل عثرتى، فلک الحمد، وأنت المنعش صرعتى، فلک الحمد، صلى على محمد وآل محمد وآسترى واصفح عن ججىى، ججازز زن سيئاى فى أصحاب اججة وعد انصا ييعدون.»

۳- خواندن زیارت حضرت امیرالمومنین

۴- شیخ کفعمی در کتاب «بلد الامین» فرموده شب مبعث این دعا را بخواند:
وب اللهم انی اسئلک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیلة من الشهر المعظم، والمرسل المکرم، ان تصلی علی محمد وآله، وان تغفر لنا ما انت به منا اعلم، یا من یعلم ولا نعلم، اللهم بارک لنا فی لیلتنا هذه، التی. ، بالححح اشششیف اححله ها، الههه فانا سئسئسئک بالمبثث اشششیف، اسیسیسی الطیفطیف، والعصصصالفیففیف.

ان تصلی علی محمد وآله، وان تجعل اعمالنا فی هذه اللیلة وفی سایر اللیالی مقبولة، و ذنوبنا مغفورة، وحسناتنا مشکورة، وسیئاتنا مستورة، و قلوبنا بحسن القول مسرورة، ورزاقنا من لدنک بالیسرم مدرورة، ورزاقنا من لدنک بالیسرم مدرورة. الیک الرجعی والمنتهی، و ان لک المات والمحیا، وان لک الاخرة والاولی، اللهم انا نعوذ بک ان نذل ونخزی، وان قدر نأتی ما عنه تنهی، اللهم انا نسئلک الجنة برحمتک، ونستعیذ، فاتح من، بک انا نعوذ.
و نسئلک من الحور العین، فارزقنا بعزتک، واجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، و احسن اعمالنا عند اقتراب اجالنا، واطلفت فی طاعتک وما یقرب الیک، و یحظی عندک، ویزلف لدیک اعمارنا، واحسن فی لاادک و تکالیع. من خقکقک فیفین عیییا، فضفضفض عیییا جججی ححائجئجا للدییا والاخةة.

وابدا بابآئنا وابنآئنا، وجمیع اخواننا المؤمنین فی جمیع ما سئلناک لانفسنا، یا ارحم الراحمین، اللهم انا نسئلک باسمک العظیم، وملکک القدیم، ان تسلی علی محمد وآل محمد، و ان تغفر لنا الذن لابظاظم. الکککم اذیذی اککمتنا هه، اول اششه احححم، اککمتنا هه من ییی الامم، فک اححد واکا اججد واکککم.

وأسئلک به وباسمک الاعظم الاعظم الاعظم، الاجل الاکرم، الذی خلقته فاستقر فی ظلک، فلا یخرج منک الی غیرک، ان تصلی علی محمد واهل بیته الطاهرین، وان تجعلنا من العاملین فیه بطاعتک، سوئد اللهماهد، والامینک، لشفعلی. خَیْرَ مَقیل، فی ظِلٍّ ظَلیل، وَمُلْک جَزیل، فَاِنَّکَ حَسْبُنا وَنِعےمَ الْوَکَمَ الْوَک.

اللهم اقلبنا مفلحین منجحین، غیر مغضوب علینا ولا ضآلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم انی اسئلک بعزآئم مغفرتک، وبواجب رحمتک، السلامة من کل اثم، والغنیمة من کل بر، والفودس بالجنة الحارک، والنجاون. ، وَطَلَبَ اِلَیْکَ الطّالِبُونَ وَطَلَبْتُ اِلَیْکَ.

اللهم انت الثقة والرجآء، والیک منتهی الرغبة والدعآء، اللهم فصل علی محمد وآله، واجعل الیقین فی قلبی، والنور فی بصری، والنصیحة فی صدری، وذکرک باللیل والنهار علی لسانی، ورزقا واسعا، فارز لیق، ورزقا واسعا، غیر ممنون، وَاجْعَلْ غِنایَ فی نَفْسی، وَرَغْبَتی فیما عِنْدَکَ، بِرَحْمَتِکَاحَم اٌَرْحَمٌاٌَرْحَمَتِکَاحَمٌاَرْحَمَرْحَمَراٌاَرْحَمَتِکَاحَم.

سپس به سجده بروید و صد مرتبه را ببینید:
«احححد هه اذیذی ههانا لمعففه، صصصا بولاییه، فقفقفقا ططاعهه، شکشکا شکشکا»

پس سر از سجده بردارید و بررسی:
«الههه ایی قصقصکک حاججی، واعتمدت عیکیک بسئسئیی، وتجهجهجه یکیک بائئیی سسادی.
اَللّهُمَّ انْفَعْنا بِحُبِّهِمْ، وَاَوْرِدْنا مَوْرِدَهُمْ، وَارْزُقْنا مُهرا.
وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ فی زُمْرَتِهِمْ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمَ الرّاحِمنَ».

اعمال روز ۲۷ رجب

روز بیست و هفتم یکی از اعیاد بزرگ است و روزی است که حضرت رسول به پیامبری مبعوث شد و جبرئیل برای پیامبری بر آن حضرت فرود آمد برای این روز چند عمل به شرح ذیل ذکر شده است:
۱-غسل کردن

۲- روزه گرفتن
روایت شده که روزه گرفتن در این روز برابر با ۷۰ سال روزه گرفتن ثواب دارد.

۳- صلوات فرستان

۴- خواندن زیارت حضرت رسول و امیرالمومنین

۵- خواندن نماز دوازده رکتی
به این صورت که در هر رکعت یک مرتبه حمد و سوره بخوانید و پس از پایان نماز هرکدام از سوره های «حمد»، «قل هو الله احد»، «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» را چهار مرتبه بخوانید.
آنگاه چهار مرتبه بگوئید:
«اَ إِنَّ هَهَا الهه و الهه أکأکر و سحان الهه و اححد لهه و لا ححل و لا ققة إا باله العیی الظیظیظی».
و چهار مرتبه تنظیم:
«اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً»
و چهار مرتبه: «لا أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَداً»

۶- خواندن نماز ۱۲ رکتی
شیخ طوسی از جناب ابوالقاسم حسین بن روح روایت کرده است که در این روز دوازده رکعت نماز به جای آورید، به این صورت که در هر رکت سوره «حمد» و سوره هایی که آسان باشد، بخوانید و پس از گفتن تشهد و سلام بین هر دو. رکعت تنظیم:
«الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، اولم یکن له شریک فی الملک، اولم یکن له ولی من الذل، وکبره تکبیرا. یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولیی فی نعمتی، یا غیاثی فی رغبتی، یا نجاحی فی حاجتی، یا حافظی فی غیبتی، یا کافی فی وحدتی، یا أنسی فی وحشتی، أنت الساتر عورتی، فلک الحمد، وأنت المقیل عثرتی، فلک الحمد، وأنت المنعش صرعتی، فلک الحمد، صل علی محمد وآل محمد واستر عورتی، وآمن روعتی، واصفح عن ججی، جازز عن سیئایی فی أصحاب اججة وعد انصا اذیذی کانوا ییعدون »
هریک از سوره های «حمد»، «قل هو الله احد»، «قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس»، «قل یا ایها الکافرون»، «انا انزلنا» و «ایةالکرسی» را هفتم می خوانند. مرت وهف بار گگگییی: «اَ إِهَا الهه و الهه أکأکر و سسحان الهه و لا حح ب لا قق إهف بار هه گگگی:: الهه الهه هیشیئا یا أشأشک هه شیئا».

۷- مستحب است دعای زیر خوانده شود:

یا من أمر بالعفو والتجاوز، وضمن نفسه العفو والتجاوز، یا من عفا وتجاوز اعف عنى وتجاوز یا کریم. لدیک مترعة، وأبواب الدعاء لمن دعاک مفتحة، والاستعانة لمن استعان بک مباحة، و أعلم أنک لداعیک بموضع إجابة، و للصارخ إلیک بمرصد إغاثة، وأن خلق فى اللهف إلى جودک. أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمالُ دُونَکَ.

وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إلیک عزم إرادة یختارک بها وقد ناجک بعزم الإرادة قلبى، وأسألک بکل دعوة دعاک بها راج بلغته أمله، أو صارخ إذا نعمت علیه مکثّت، أفراط ملجّه، أوَسألک بکل دعوة دعاک بها راج بلغته أمله، أو صارخ إذا نعمت أغثت صرهخته. أأ فقیفقی أهأهیهیغ غغاک إئیه، لتکک الدعةة عیکیک حق وعنکک کززز إا صصیعی عى حححد آآآآ حححد قضیقضیقضی حائجى حائج الدیا واآآآةة.

وهذا رجب المرجب المکرم الذى أکرمتنا به أول أشهر الحرم أکرمتنا به من بین الأمم، یا ذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأکرم الذى بیته من بین الأمم، یا ذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأکرم الذى بیته من فاسق فلاهک فطى. ، وَالْآمِلِینَ فِیهِ بِشَفاعَتِکَ.

اللهم واهدنا إلی سواء السبیل، واجعل مقیلنا عندک خیر مقیل فی ظل ظلیل، فینک حسبنا و نعم الوکیل، والسلام علی عباده المصطفین وصلواته علیهم أجمعین اللهم وبارک لنا فی یومنا هذا،علم الذی. عِبادِکَ أَرْسَلْتَهُ، وَبِالْمَحَلِّ الْکَرِیمِ أَحْلَلْتَهُ.

اللهم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم دائما تکون لک شکرا، ولنا ذخرا، واجعل لنا من أمرنا یسرا، واختم لنا بالسعادة الی منتهی آجالنا وقدت الیسیر من أعمالنا، وبلغتنا برحمتک أفضل آمالنا، انک على شعلى کل.

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما