اولین ماموریت مهم میرشاد ماجدی در فدراسیون فوتبال

[ad_1]

ورزش نوشت: «روزی که عزیزی خادم تصمیم مهدی مهدویکیا را به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب کرد، هیچ تصمیمی با میرشاد ماجدی کمیته کمیته نمایندگان نداشت، حتی در انتخاب وحید شمسایی به عنوان سرپرست تیم ملی فوتسالی با احسان اصولی، رئیس جمهور! کمیته فوت انجام نشده است؛ به طوری که اصولی در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید آیا بود آیا قرار است فردا در نشست هیئت رئیسه وحید شمسایی جایگزین ناظمالشریعه شود، گفت: «من از این موضوع بیاطلاع هستم و چنین قراری گذاشته نشده است؛ چرا که ناظمالشریعه تا پایان است. سال با فدراسیون فوتبال قرار دارد.»

انتخاب مهدی مهدویکیا به عنوان سرمربی تیم امید با ادعای این موضوع که مهدی مهدویکیا قرار است بر همه تیم های پایه نظارت باشد، واکنش میرشاد ماجدی را به همراه داشت و در آن برهه از زمان اذعان کرد اگر این طور است که کمیته جوانان را ترک کرد. هر چند در ادامه مسیر مهدی مهدویکیا بدون قرارداد تنها هدایت تیم امید را بر گرفت و مدیر فنی فدراسیون فوتبال شد که بهتازگی از این سمت استعفا کرده و جالب است که میرشاد ماجدی به عنوان جانشین او به فیفا معرفی شده است. ابتدا هم قرار بود کمیته جوانان بر عملکرد تیم های پایه نظارت کند و مهدی مهدویکیا به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال انتخاب شده بود.

امروز در یک اتفاق پیش بینی شده و البته بیسابقه در فوتبال ایران با رای اعضای هیئت رئیسه از سمت خود برکنار شد و جالب این بود که جای خود را به میرشاد ماجدی داد. به این خاطر که مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا نزدیک است و این تیم باید در فیفادی پیش رو که فروردین ماه تمرینات آماده سازی خود را آغاز خواهد کرد جالب است که مسابقات گروه بندی هم مشخص شده و ایران با ازبکستان – و میزبان بازیها – و تککسسهسگ ه ششه اسس ایی سساققات ققار اسس خحضاادماه با حضحضر 16 یی و ر چهار گگه چهار یییی در شه تشکشکشکشکآغاز ششد.

میرشاد ماجدی که تا چندی پیش پای خود را از بحث مهدی مهدویکیا کنار کشیده بود و این طور گفته بود مسایل مربوط به قرارداد مهدی مهدویکیا توسط دبیر کل در حال حاضر است، اکنون باید به طور صحیح و سخت پیگیر این ماجرا باشد؛ چرا که امیدها برای آماده سازی خود به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کمتر از چهار ماه فرصت دارند و در فرصت باقیمانده تنها می توانند در روزهای فیفا تمرین کنند، زیرا بیشتر بازیکنان تیم زیر 23 سال ایران در خدمت تیم های دسته اولی و لیگ برتر هستند و در زمان های مسابقات حضور دارند. نمی‌شود اردوی تیم را ترک کنند.

انتخاب مهدی مهدویکیا و وحید شمسایی با رای اعضای هیاتریسه و میرشاد ماجدی با وجود رفتار عزیزی‌خادم در خصوص انتخاب مهدی مهدویکیا که برای او جای گلایه باقی بماند، باید پیگیر موضوع قرارداد مهدی مهدویکیا به عنوان سرپرست تیم امید باشد و اگر این موضوع در نهایت نرسیده باشد. به سرعت یک رهبر فنی جدید برای تیم امید انتخاب شود.. به ویژه که اردوی آماده سازی تیم امید در بهمن ماه به دلیل عدم آمادگی مهدی مهدویکیا لغو دلیل هم واضح و روشن است تا شروع مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تاشکند کمتر باشد. از چهار ماه مانده است.»

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما