بازار بازار گیم جهان را ۱۸۰میلیارد دلاری کرد

[ad_1]

روزنامه ایران: از سوی دیگر بهدلیل دورکاری کارمندان شرکت های تولید کننده انواع گیم، برخی از این پروژه ها بموقع راهی بازار نشدند و بسیاری معتقدند در سال 2021 می توان منتظر تعداد زیادی گیم جدید بود.

امروز و بازار ۱۸۰میلی صنعت گیم

در میانه بد و ناامیدکننده در جهان و چالش ها و تنش های مربوط به انتخابات آمریکا، باید گفت صنعت گیم جهان در سال 2020 خبرهای بزرگی با خود به همراه داشت چرا که با اعمال قرنطینه و خانه نشینی مردم، تعداد زیادی از کسانی که همگی علاقه مند هستند. بازی به دنیای گیم پا گذاشتن و عملا با افزایش تعداد کاربران جهان، یک سال حیاتی برای صنعت گیم دیجیتالی که درآمد صنعت بازی های ویدئویی به حدود 180 میلیارد دلار رسیده است.

از سسی یگیگیگ پگیفففهه سسی بر هه اشنت عیهیه سیاه پسسان و بیضیضیضژایی یههچچچ نمایش آلایی ککسسه ها و … نوع شش کهری نع س یییظیظی اسس.

درآمد گیم معادل فیلم و ورزش جهان

2020 سالی بود که قرنطینه، گیمرهای بزرگ را به گیم کشاند و البته در دنیای واقعی بازیهایی با کیفیت بسیار بالا باوجود این مرزبندیهای شدید و دورکاری توسط توسعه دهندگان بازیها به دست مردم رسید.

در سال 2020 حدود 2.7 میلیارد ففف در صنعت صنعتیم در واقع پاندمی مانند کاتالیزوری عمل کرد و ثابت شد، بازار بزرگ تفریحی است و بعد از برداشته شدن قوانین قرنطینه نیز همچنان ادامه دارد. سساسس جهان بازیهای ییام دادند و البه یششیشی بازیه ر صییئئیی مربط هه بشش بازیهای تففف ههراه بوهه اسس.

درآمد حاصل از خرید بازی های موبایلی با رشد 13.3 درصد نسبت به سال 2019 در سال 2019 در سال 2019 به 77.2 میلیارد دلار رسیده است. 18 180 ییییارد لار سیسیسی اسس ققق 20 دصصص یشیشیشر از حح انظار برای سال 2020 بوهه اسس.

امروز و بازار ۱۸۰میلی صنعت گیم

گفتنی است در سال 2019 صنعت فیلم درآمدی 100 میلیارد دلاری و لیگ های ورزشی هم درآمد 75 میلیاردی است.

موضوع دیگر این است که 91 درصد از درآمد صنعت بازی در سال 2020 به صورت آنلاین و دیجیتال بوده است که این رقم در سال 2019 حدود 79 درصد بوده است. دلار آن مربوط به بازی های دیجیتال بوده است.

Newzoo همچنین در گزارش خود آورده است، از تعداد بازی های آنلاین از تعداد کاربران رکورد شکنی کرده و حتی اگر قرنطینه برداشته شود، این تعداد کاهش یافته است.


کنسول‌ها ناجی صنعت گیم

تلاش هایی که بهدلیل تعداد قربانیان و قرنطینه گالریها بسته شدند، تعداد زیادی از جشنواره های کنسل شدند و فیلم ها را مختل کردند، ولی توسعه دهندگان به بازی نیاز مردم دارند این را با تمام وجود احساس کرده و با غنیمت شمردن این فرصت، همه. خود را برای ارائه بازی های جدید به کار می برند.

رونمایی از کنسول های جدید توسط سونی و مایکروسافت یعنی PlayStation 5 و Xbox Series X نیز یکی دیگر از برگه های صنعت گیم در سال 2020 با وجود بحران بحران بود با عرضه بازی Animal Crossing:. New Horizons در ماه مارس که قرنطینه در آمریکا آغاز شد، ایی بازی هه یک ییاز جج برای مرد تبییی شش ش ییتندو یشیش از 13.4 ییییین کپی از ایی بازی زیا در 6 هفهفه نسس انششار هه ففشش سسان.

اما این توجه ویژه به مردم به بازی، کنسول و تجهیزات بازی را نیز بهدنبال داشت که در آغاز قرنطینه به زحمت می‌توان سخت‌افزارهای بازی را در بازار کرد. بموقع راهی بازار نشدند و خیلی معتقدند در سال ۲۰۲۱ می‌توانم مزنتظر ت.عداد زیادی گیم جدی گیم گیم جدی گیم جدی

بری نکففاسه ها و نمایشگاه های مربط هه صصاعت گیگی هه ککسس شش که از آآها شییوان هه ریییاد E3 وککهفااسس تسسه هه گگان گیگی اشاهه ککد.


مبارزه آنلاین با تبعیض نژادی

به موازات کم رنگتر شدن مرزهای دنیای واقعی و مجازی، مردمی که قبلاً درباره نژادپرستی و آزارهای جنسی در محل کار ساکت بودند، حالا پلتفرم های بازی را به مناسبت اعتراض های خود انجام دادند. نسبت به این موضوع ها دانستند و ازسوی دیگر با توجه به پلیس نسبت به سیاهپوستان، این موضوع نیز مورد توجه گیمرها قرار گرفته است تا جایی که شرکت های بزرگ مانند Ubisoft و Activision تغییرات ایجاد می کنند و از جنبش «زندگی سیاه پوستان مهم است» حمایت کردند.

بعد از جریان کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس آمریکا مردم علاوه بر خیابانها و میادین شهرها خواسته خود را در فضای مجازی نیز عنوان کردند و یکی از آنها را برای اعتراض نسبت به این حرکت پلیس و حمایت از جنبش «زندگی سیاه پوستها مهم است» هم بستر کردند. بازی محبوب Animal Crossing: New Horizons بود.

امروز و بازار ۱۸۰میلی صنعت گیم

در بازی فورتنایت نیز شرکت سازنده اپیک گیمز میزبان یک میزگرد آنلاین درباره نژادپرستی و محکوم کردن آن بود. تسسه ههههههای بازی سیاه پپسس شش و یاآآآر شش در یییییی کایی خو توازز ججسیسی و ژایی یی یش ایی خواهه ککد.


برگزاری کنسرت بر بستر بازی

از آنجایی که بسیاری از خوانندگان محبوب جهان هم از اتاق خواب و اتاق گیمها بهعنوان استیج مجازی استفاده می کنند. یکی از ایی واننههپ امیکیکایی پپططفاار بود که در ماه آایییی از بازی ففرتنایی باکای اججای ککسست آالایی خو اسساهه ککد.

Lil Nas X هم خواننده آمریکایی دیگری است که از بازی آنلاین برای ارائه موسیقی جدید خود استفاده می کند Roblox هم رپر بریتانیایی است که با استفاده از تخت گیم Watch Dogs: Legion بهمعرفی تازه های موسیقی خود پرداخت است.

دنیای بازیهای آنلاین در دوران تغییر تغییری شگرف و چشمگیر و علاوه بر موزیک، میزبان نمایش تئاتر و فیلم هم بوده اند بهعنوان.

علاوه بر این، توسعه دهندگان گیمها تلاش کردند تا این پلتفرم ها را به محلی برای دید و بازدید، برگزاری جشن تولد مجازی، جشن عروسی آنلاین و … بدون شکستن قوانین قرنطینه تبدیل شوند که یکی از موفق ترین پلتفرم ها در این زمینه در سال 2020، گیم Animal Crossing: New Horizons بود.

در این بازی گیمرها علاوه بر بازی معمول، می توانند به جزیره های مختلف سر بزنند و با هم دیداری تازه کنند یا در جشن ها شرکت کنند. اششه باششد و البه حیطحیط بازی یزیز سیسیار دسسساهههر شش تاس زیزن اسسس ناشی از ککونا و تههایی حاصص از آآ کاسس ششد.


جدال اپل و اپیک گیمز

جدال اپیک گیمز و اپل هم یکی از نقاط عطف صنعت گیم در سال 2020 به شمار می رود که باعث حذف بازی فورتنایت اپ استور می شود. در واقع اپل را دور زد که این موضوع باعث ناراحتی این شرکت و شکایت از اپیک گیمز و حذف فورتا ازاز فورتایت است.

بازار بازار گیم جهان را ۱۸۰میلیارد دلاری کرد

گوگل هم پس از اپل، فورتنایت را از گوگل پلی حذف کرد و مشکلات اپیک گیمز بیرونتر را به دنبال داشت. چه اتفاقی خواهد افتاد.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما