با چقدر می‌توانم از بورس خانه بخرم؟

[ad_1]

ایسنا: زمزمه‌های انتشار اوراق سلف مسکن در بورس کالا قوت گرفته و بر اساس آن چیزی که مشخص می‌شود، سازوکار این طرح به این صورت است که هر فرد می‌تواند به میزان سرمایه‌ای باشد که از یک متر تا یک واحد کامل از طریق سلف خانه پیش‌خرید کند. و اگر در زمان سررسید به اندازه متراژ یک واحد انتخاب در اختیار داشته باشد، می تواند آن واحد را بسازد، در غیر این صورت به ارزش روز می تواند خود را بفروشد و نقدی تسویه کند.

در واقع این امکان وجود دارد که افراد حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان یک متر مربع و میزان سرمایه گذاری برای خرید خانه های خود را انجام دهند. ایی ططی یققرت خی پس ا گهگه گهارند سکسکسک هه قطقطات ککچک تبییی ششه و اککان ففشش آآ و یزیز اککان اججام یشیشیشیه ففاهه یشیشیشد.

به عبارت دیگر، بورس کالا به دنبال آن است که مسکن را به شکل متری و در قالب قالب سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از ساخت و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، است. انجام دهد.

ههچچی اگگ در سسیسی،، ساززه تهههات ود روانند از ساززه هسارت گیگید وضضر اححمایی خییار ججران ششد.

این طرح در حال حاضر با نظر موافق کمیته فقهی سازمان بورس همراه بوده و در مرحله ادوین مقرات قردر مقرات .

در بازار بازار سلف موازی مسکن، بازار ثانویه وجود دارد؛. یعنی امکان خرید یا فروش مجدد برای افراد محیا وجود دارد، بنابراین اگر ممکن است در زمان سررسید به اندازه متراژ یک واحد انتخاب شود، می‌توان آن واحد را دریافت کرد و اگر ثابت شود. به تحویل نداشتند اقدام به تسویه نقدی کنند.

برای مثال فردی که سرمایه 100 میلیون تومانی در اختیار دارد و امکان خرید یک واحد را ندارد با استفاده از طرح فروش متری در بورس و قیمت آپارتمان برای هر آپارتمان توسط انبوهسازان (به عنوان مثال هر متر آپارتمان 10 میلیون تومان) این امکان وجود دارد. فراهم می شود که 10 متر آپارتمان پیش خرید کند و خطر نوسانات قیمت را به این اندازه برای خودش پوشش دهد و در آینده با پساندازهایی که ایجاد می کند دوباره سلف خریداری کرده و یک واحد را خریداری کند.

گفتنی است؛ جزئیات کامل این طرح هنوز اعلام نشده و قرار است به زودی شرایطش مشخص و اعلام شود.

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما