ترس و انتظار در بازار

[ad_1]

فرارو- در حالی که بورس این روزها ریزش شدیدی را تجربه می کند، امید بسیاری از فعالان بازار سهام به حمایت یک میلیون و 240 هزار واحدی است، تا این نقطه ممکن است برگشت بازار باشد، اما به اعتقاد برخی از بورسی ها، اگر برگشتی نیز در کار باشد. , ایی سئسئسئه حققق و هها ح هه بود بوسس سوباه با تجهجه هه ضضضیی مججد هه روند زززیی بازه گشگش.

به گزارش فرارو، حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه علیرغم همه این روزهای بازار سهام، جذاب ترین میل برای حضور در بازار نیست، فرارو گفت: مهمترین دلیل برای این موضوع مرتبط با ابهامات ناشی از توافق احتمالی برجام است، زیرا در حال حاضر وضعیت برجام نامشخص است و بسیاری از سرمایه گذاران نیز می توانند تا زمانی که توافق به صورت قطعی اعلام نشده باشد، در بازار حضور پیدا کنند، زیرا که در معرض خطر هستند. این کار بسیار بالاست.

وی افزود: به بیان بسیاری از افراد با خیال راحت دوباره به بازار بازگردند، زیرا در صورتی که توافق صورت نگیرد، عواقب ناشی از خوردن این موضوع بسیار زیاد خواهد بود و ممکن است بازارهای مالی با کاهش قابل توجهی روبرو شوند. بنابراین، بسیاری از آنها می توانند مقداری از سود احتمالی در فضای بعد از توافق را از دست دهندگان، اما با جمع آوری در بازار حضور پیدا کنند تا در یک فضای ریسکی چنین کاری را انجام دهند.

جهنم بورس؛ چرا بازار سهام با کله در حال سقوط است؟چرا بورس به این روز افتاد؟
احسان رضاپور کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به مهمترین دلیل ریزش این چند روز عدم اطمینان است که در بین فعالان و سرمایه گذاران ایجاد شده است، گفت: طی یک سال گذشته سرمایه و متولیان بازار و همچنین دولت، سرمایه های زیادی برای حمایت از بازار سرمایه داده اند، اما بیشتر است. ایی اظهارات گفگفار در ککایی نوه تکایی کهر عمل ایفاقی رر با پشپشواهه آآآ لذت در سیسیسی ثثات و هههود ححکک ککد.

وی افزود: به این صحبت‌هایی که در مورد حمایت از بازار می‌شود، جنبه شوآف و نشان دادن دارد، در این رابطه بازار سرمایه‌گذاری می‌کند، اما در مورد این موضوع مهم نیست و اولویت دولت مسائل دیگری است، زیرا اگر قرار باشد بورس در کانون تصمیم گیری قرار گیرد باید انجام شود تا به تقویت بازار سرمایه شود، یعنی جایگاه این بازار به عنوان مکانی است که نقدینگی های سرگردان می توانند به آن سرازیر شوند.

رضاپور اضافه کرد: بورس در حال حاضر به عنوان جذابترین بازار در بین تمامی بازارهای سرمایه ای معرفی می شود، زیرا به دلیل این است که این بازار بسیار مناسب خریداری شده است، اما با توجه به اینکه در ظاهر اولویت اقتصادی، حمایت از بورس اعلام شده است. می شود، اما در باطن هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد، از سویی کارهایی که می شود به نوعی کارشکنی در بازار سرمایه و خلاف جهت معنادار است، بنابراین نمی توان انتظار داشت روند نزولی به این زودی ها به پایان برسد.

این بازار سهام با اشاره به این که در حال حاضر فضای بیاعتمادی در موج میزند، ادامه داد: در چنین موقعیتی فعال، احساس می کنند هرچه محافظه کارها می بینند، ضرر می کنند؛ بنابراین، فعالان بسیاری از فعالان نظاره گر هستند، در حال حاضر شرکت هایی که وضعیتی دارند. سودآوری مطمئنی با توجه به تصمیمی که انجام شده و تصمیم گیری شده است، تکرار می شود. می‌شود باید به ۴۵ میلیون سهامدار توجه کند.

رضاپور با اشاره به اینکه چه موضوعی در ایجاد این ابهام و بی اعتمادی بسیار تأثیرگذار بوده است، اظهار کرد: در وهله اول لغو آزادسازی قیمت خودرو که به سهامداران بزرگ تبدیل شده است، دوم، ورود برخی از محصولات بورسی به بورس کالا بود. که این موضوع نیز با حواشی روبرو شد که در روند بازار سهام نرخ بود، در وهله سوم نیز تعیین نوع نرخ خوراک پتروشیمی و سایر موارد مرتبط با بورسی بود، خارج از انتظار و بر خلاف پیشبینیها شکل گرفت.

وی گفت: هر چند در این زمینه ممکن است برخی از مواردی که در بودجه مورد استفاده قرار گیرد، جنبه عملیاتی را به خود اختصاص دهد و در حد شایعه باشد، اما همین موضوع باعث تاثیرگذاری بر روی عملکرد شرکت ها می شود، ابهاماتی که در مورد شرکت های بورسی در بودجه ایجاد می شود. سال آیآیهه ججد ارد خود یزیز یکی از یسکیسکهای ههه بازز در ههایی ییی کککیف ایی سائی در بوجهجه چه خواهه.

وی بیان کرد: و در آخر نیز، مبهم بودن وضعیت نرخ دلار نیز از جمله مسائلی است که باعث روند دیگر بازار سهام شده است، در حال حاضر بازار ارز با توجه به وضعیت مذاکرات وین در یک حالت انتظار به سر میبرد از سویی این. وضعیت انتظار به بازار سهام و سرمایه گذاران نیز منتقل می شود، بنابراین تا زمانی که تکلیف مذاکرات جهانی و نرخ ارز به صورت کامل مشخص شود، وضعیت انتظاری بورس نیز همچنان ادامه دارد، در این شرایط حتی اگر وضعیت بازارها نیز بر روی عملکرد شرکت های بورسی اثر گذاشته شود. است.

این کارشناس بورس توضیح داد: با توجه به این ابهامات و بی اعتمادی حاکم بر بازار سهام، بورس در یک روند نزولی، کفهای حمایتی از خود را یکی پس از دیگری شکسته و به پایین سقوط کرده است، از سوی دیگر قیمتهای سهامی که امروز با آن سروکار دارند. هیچ عنوان قابل توجیهی ندارد و بسیار ارزنده است، با توجه به افزایش قیمت های جهانی، افزایش نرخ نیمایی و افزایش نرخ های فروش شرکت ها، این قیمت ها نسبت به دو سال گذشته بسیار بالارفته، اما نمادها با قیمت های دو سال گذشته می شوند، اما به دلیل همین بی‌مادی و وجود ابهاماتی است که اشاره می‌کند در ادامه روند نزولی را طی می‌کند.

رضاپور تصریح کرد: بنابراین اگر می‌خواهیم این فضای ملتهب و بی‌اعتماد به جای خود را به اعتماد و شفافیت ببخشد، باید حمایت هایی را انجام دهد که از بازار سهام داده شود هر چه زودتر اجرا شود تا از این وضعیت خارج شود.

این فعال بازار معمولاً با توجه به اینکه معمولاً بعد از ریزش هیجانی می شود، قیمت ها در بازار سهام جذاب است، گفت: این موضوع باعث می شود که در بازار افزایش یابد که همین موضوع می تواند بازار را به نوسانی حرکت دهد، اما تا زمانی که ممکن است برای آن کافی باشد. ححایی از بازار اجج موند صصوی رپاییار نخواهه بود و هززان با عضهه ا یزیز زیاد یشیشد.

وی افزود: بنابراین برای رشد مستمر بازار اولا اعتماد برگردانده شود، تا تحت تاثیر آن با ورود نقدینگی به بازار، حجم و ارزش بالا رفته و رشد تضمین شود، در غیر این صورت، شاهد یک سیکل بزرگ در بورس نخواهیم بود، از سوی دیگر، اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، بررسی های محافظه کارانه از سوی سهامداران که باعث خروج نقدینگی از بورس می شود، ادامه خواهد داشت، هر چه ممکن است با توجه به شاخص شدید کل، قیمت ها با افزایش مواجه شوند، اما این موضوع به آن موضوع می رسد. صورت مقطعی و نوسانی خواهد بود.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما