(تصاویر) درگیری شدید گورکن عسلخوار هار با تیزشاخ و شغالیک گورکن عسل در جریان مبارزه با یک تیزشاخ بارها و بارها توسٌ شاخهای این حیوان به اشا پراب است.

هه گزاشش ففارو، ایی ظظه هحصحصحص هه ففد و هیجان اغیزگیز تسطسط سطییک ترون در حیحی باززیی از پاکک می اتشا دثت یش.

دیرک در این باره میگوید:.این نقطه خاص در پارک ملی اتوشا یکی از نکات مورد علاقه من است که برای عکاسی به آنجا میروم مدتی کنار حوضچه آب نشسته بودیم، اما چیز خاصی نیفتاد.

ما در واقع در مورد بازگشت به کمپ بحث میکردیم، زیرا زمان زیادی تا بسته شدن دروازه باقی نمانده بود. گورکن عسل خوار را اعلام کردم.

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و در چند دقیقه تمام شد.شما می توانید سالها را در طبیعت بگذرانید و هرگز چنین چیزی را نبینید.

ایی حیحیانات صصصایی هسه سند و ا سس یگیگیهشان ققار یگیگیگید دیغیغ نیکیکنی نر عیجا ششان اهه شش واققا غیغیمعوو یسیسیس.

تیزشاخ در جنگ با گورکن عسل خوار به سختی نیفتاد.به یک قدم به عقب رفت، گورکن عسل خوار را بین شاخ هایش قلاب کرد و او را به هوا پرتاب کرد. تکان داد و دوباره به طور مداوم شارژ شد.در نهایت تیزشاخ خسته شد و عقب نشستی کرد.

ححس زز یشیشیشد که ایی گگککک سسس خویی یاششه باشش یکی از زایی من ایی اسس کهکههقگ نشیشین آآ ققرت حیان بغیمککک هه ظظظ ییسیسی هظظ ییسیسی.

روز دوم ما در کنار همان حوضچه آب بودیم و همان گورکن عسل خوار از راه رسید.این بار با یک شغال پشتسیاه درگیر شد، باورم نمیشد.در دوردست، جایی که با دوربینم نمیتوانم به آنجا برسم، چچد مشغکهکه پیپیسنه.رآآ حظه گگککک سسس وایج با 7 شغال یجیجیجگی!!در یک یکحظه گگککک از پپ یک شغ ال گگفف و هه ساگی او ا از یییان اجج زکد.یییاهه بود!

من از تصاویری که از این رویدادی که یک بار در زندگی ثبت کرده ام کاملاً به وجد آمده ام.

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliancesdigital currency tutorial