(تصاویر) کشتی غرق شده «سر ارنست شاکلتون» پس از ۱۰۷ سال پیدا شد

[ad_1]

موسسه میراث دریایی فالکلند اعلام کرد که بقای کشتی سر ارنست شاکلتون صد سال پس از مرگ وی در سواحل قطب جنوب پیدا شده است.

به گزارش فرارو، اندورنس به معنای پایداری در سال 1915 در جریان ماموریتی سلطنتی، بعد از برخورد با توده های یخ غرق شد و شکلتون و همراهانش با پای پیاده و قایق های کوچک به شکل معجزهآسایی نجات پیدا کردند. جنوبی برای یافتن مکان آن حرکت کرد.

کشکشی اندورسس در عقق 3008 متی و ققیییچهار اییی ججو قققا تسطسط کاپیپیان کشکشی، ففاکک وسسی ثثت ششه بود، پیپیا شش.

دکتر جان شیرز، رهبر اکسپدیشن، گفت:.

وی افزود: علاوه بر این، ما تحقیقات علمی مهم را در بخشی از جهان انجام داده ایم که به طور مستقیم بر آب و هوا و محیط زیست تأثیرگذار جهانی می شود ما همچنین یک برنامه آموزشی بیسابقه را با پخش زنده از داخل کشتی اجرا می کنیم که هه سس های ججی از زساسس جهان اجازه یییه تا با اد و از زاسساه های شگفشگفاگیزگیز اکهام فقطقطی اههام گیگی دارند.

مییی اککشاف اکسپکسپیشیش گفگف که صصاییی گگففه شش هه از ددههکه شکهکش یسس نخوره اسس و هههیکش سکش شکشکسه چچی اسس که او ییه اسس او ییه اسس.

دن اسنو، تاریخدان و مجری برنامه های تلویزیونی، گفت که این کشتی در وضعیت حیرتانگیزی قرار دارد که در آن نوشته شده است:.. لاشه غرق شده منسجم است و در وضعیت حیرت ذخیره شده است تخت در دریای قطب جنوب هیچ گونه میکروارگانیسم چوبخوار ندارد، آبیت شفاف آب است. ما فوق العاده از کشتی با کیفیت فوق العاده بالا فیلم برداری کنیم.

تیر و تخته‌های کشتی با آن که فرسوده شده است، هنوز به هم وصل است و به نام هشتی مبهوت دیده می‌شود.

سر ارنست هنری شکلتون کاوشگر جنوبگان اهل ایرلند بود که سه ماموریت اکتشافی بریتانیا در سرزمین جنوبی را هدایت کرد. روت به سرزمین جنوبی بازگشت ولی در زمانی کشتی وی در جزیره جورجیای جنوبی لنگر انداخته بود، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما