توصیه های رئیسی به استانداران

[ad_1]

ییسجییسجییسجههر با اشاهه هه قشقش و جایگاه اسسانداران در کشکشر، گفگف: سئسییی اصصی حققحقق ششش اد در هههه اول بر هههه اسسانداران اسس.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشستی با استانداران سراسر کشور، ایجاد تحول جدی در اداره کشور به نفع مردم را خواست عمومی ملت بیان کرد و تصریح کرد: اولین مقدمه این حرکت تحولی، شناخت دقیق وضعیت موجود و نیازها و همزمان با آن است. آن‌ اولویت بندی این نیازها است تا بتوان از منابع موجود به بهترین شکل برای رفع این نیازها استفاده کرد.

وی با تاکید بر این که «دولت مردم دارد که حتماً تحولگرا باشد و این تحول از نگاهی برمیآید که تحولخواه باشد»، آن کرد:. حل کرد و غلبه بر مشکلات و مشکلات پیش رو نیاز به حرکت جهادی دارد.

جمهور با بیان اینکه «عده‌های نمی‌خواهند انقلاب اسلامی محقق شود»، گفت: این خواست دشمن است که باید آن را بر اساس نگاه تحولی شناسایی کرد و بر اساس همین نگاه و دیدگاه تحولی، اجازه نداد هیچ مانعی در مسیر حرکت ما به سوی مشخص باشد. انقلاب را کُند یا کند کند.

رئیسی اظهار داشت: امروز و پس از 40 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهیم انقلاب اسلامی را ببینیم چه مسیری را طی کرده و به کجا باید برود، بهترین سند و راهنما برای بیانیه گام دوم انقلاب است این سند مستند مستند حرکت جمعی ما. و سرلوحه زندگی ما باشید.

وی با تاکید بر اینکه همه کارگزاران و کشورهای اجرایی مختلف باید همراه و همدل باشند تا در زندگی مردم، تغییر محسوسی حاصل شود، اضافه شود: استانداردان عالیترین مقام اجرایی در استانها و اعتماد و امانتدار همه نظام هستند و باید اصلی ترین نقش را در ایجاد هماهنگی بخش‌های مختلف ایفا کنند.

جمهوری با بیان اینکه «مسئولیت اصلی تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد در وهله اول بر رئیس شما رئیس جمهور است»، اظهار داشت: امروز به لطف خدا همه کشور با همآهنگ و همراه هستند و باید از این نعمت برای باز کردن گره های زندگی مردم. به نحو احسن بهره بگیریم.

رئیس جمهور بیان کرد: رئیس جمهور در سراسر کشور جلسه مغتنمی است که باید در آن اولویت ها و نیازها را دسته بندی کنید و در گفتوگو با وزرا و مسئولین بخش های مختلف دولت، مشکلات را در نظر بگیرید و فصل کنید و اجازه دهید مشکلات اداری و مالی مانع از پیشبرد کارها شود. البته به دنبال مستمر امور توسط استانداردان نیاز دارد.

مجلس شورای اسلامی مستمر و منظم نشست های سراسری استانداران با وزرا و مقامات اجرایی را در زمینه بسیار مفید برای اولین بار و ارزیابی این توصیف و ارزیابی کرد: موضوع بررسی و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را در همین جلسات بررسی کرده و به نتیجه برسانید.

جمهور در ادامه سخنانش رئیس تغییر مدیریت در کشور را با منطق کارآمدی از دیگر انتظارات از دولت مردمی عنوان کرد و گفت: در صفحات جدید و یا تثبیت مدیریت ها با همه کسانی که فکر می کنند نظر آنها را به شما کمک خواهد کرد، نظر دهید. در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی تغییر مدیریتی دستگاه های اجرایی بر روی شماست و باید با بررسی ها، تصمیم بگیرید و به هیچ وجه تحت تأثیر یا فشار دیگران قرار دهید، مدیری را تغییر دهید یا تثبت نکنید.

ئیسی افزفزد: مردم بای احساس ککد که ظظام اداهه هکشر کاآآآد اسس و ایی حسششاهه ایجاد نیشیشیشد بکهکه ییاز هه اققام و ارد.

رئیس جمهور تاکید کرد:. حتماً به نیروهای بومی بیشتر توجه کنید و به طور اساسی توجه کنید که مردم را برای یافتن نیروهای کارآمد گسترش دهید و مردمی بودن دولت را بیشتر از پیش داشته باشد و این مردمی بودن در گرو همراه کردن و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها باشد. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات است.

رئیسی ادامه: نشستهای مستمر و منظم با نیروهای دلسوز دردمند و نخبگان و حتی آن دسته از نخبگانی که با دولت همراهی ندارند، داشته باشید و اساسا ارتباط مستمر با جریان نخبگی را به یکی از جلوه های مدیریت در دولت مردمی تبدیل کنید.

جمهور در ادامه به توصیه‌های خود در نشست‌های سراسری خود از مسئولین دستگاه‌های نظارتی نیز دعوت به رئیس‌جمهور و مسائل مرتبط با آنها برای بحث و بررسی می‌شود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز مردم نوعی بیعدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند، گفت: برخی از این بیعدالتیها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی دیگر نیاز به اصلاح یا قانون دارند و دارند. هه دو اققام در حال پیگیپیگی و اجج م باور دارد که یکی از هههتییی ججهه های عدالت، اقاهه هدالت در پپداخت حقحقق و سسزز اسس.

وی در ادامه، مبارزه با مقابله و حل و فصل به معیشت مردم را اولویت های امروز کشور برشمرد و اظهار داشت:. لزوماً از مرکز اقدامی انجام شود و حل و فصل مشکل را از محل خدمت خود آغاز کنید.

جمهوری بیان کرد: اجازه ندهید حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز با پرداخت پرداخت به ویژه در آستانه عید رئیس نظارت دقیق باشد تا حقوق بگیران سر موقع پرداخت شود.

وی با بیان اینکه «دولت مردمی بنا دارد حتماً صادقالوعد باشد و در عمل به وعده های خود به هیچوجه کوتاهی نکند»، گفت: در اجرای برنامه ها و تصمیمات دولت نهایت تلاش خود را به کار بگیرید و هر جا هم مانع یا مشکلی پیش آمد صادقانه باشد. را با مردم در میان تا اعتماد مردم به صادقالوعد بودن دولت خلل نمی پذیرد.

عیسیس ججههر ههچچی از اسسانداران واسس که مضض مبازهزه با قاچاق کالا وسامان ادن بازچههچه های مزیزی زیای هشک یژهیژه پیگیپیگی ککند.

افزودنی: جا از همه مسئولانی که در اجرای دستور آزاد سواحل تلاش کردند صمیمیانه قدردانی کنم و باید بر این نکته تاکید کنم که اجرای سریع و مطلوب این دستور برای مردم این توقع را ایجاد کند که این امر باعث می شود که کارهای بزرگی انجام شود. ففی و قاطط اججام هه ذا بایی ضضضع کالا کالا و سامانه بازاچههچه های مزیزی یزیز با ففییی و قاططهه پیگیپیگی ششد.

رئیسی همچنین در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک عید مبعث رسول گرامی اسلام (ص) بعثت را عظیمترین نعمت خدا برای هدایت انسان توصیف کرد تا مسیر زندگی و رشد انسانها عادلانه باشد و گفت: امام راحل عظیمالشأن ما پرچم بندگی خدا و اجرای عدالت را در کشور انجام داد. ما برافراشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه در میان مکاتب زیادی که ادعای نجات انسان را داشته و دارند امام خمینی (ره) پرچم بعثت را که همان پرچم عدالت و عیت بود کرد، افزود: طاغوتها و دشمنان نمیخواهند ادعا کنند که بر اساس اهداف در دنیا شکل بگیرند. اما به رغم میل و اراده آنها انقلاب اسلامی عالم در بسیار جلوه کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر کشور و مقامات استانی نیز به بیان دیدگاه‌های خور و نظرات نخور و نظرات نخور

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما