تولید همبر و ناگت گیاهی از میکروبهای آبی

[ad_1]

خبرگزاری ایسنا: هم اکنون یک استارت آپ در شیکاگو از میکروب تهیه شده از چشمه های آب گرم “پارک ملی یلواستون” آمریکا برای تهیه گوشت وگان (vegan meat) برای استفاده از آن در هات داگ، ناگت و برگر استفاده می کنند.

تولید همبر و ناگت گیاهی از میکروبهای آب

دانشمندان استارت آپ “Nature’s Fynd” روشی را طراحی کرده اند که در آن میکروبها را به پرورش می کنند. دانمشندان برای انجام این کار از جانوری به نام “شد دوست” استفاده می کند. زنده بماند و وقتی در یک محیط کنترل شده رشد کند می‌تواند مقدار زیادی تولید کند تولید کند

تبدیل میکروبهای ریز به پرورش با دادن گلی سیرین و نشاسته به این جانوران آغاز می شود و با فرآیندهای تخمیر به تولید “پروتئین فای” (Fy Protein) می رسد، پایان می یابد. سرشار از فیبر و ویتامین است و برای تولید آن به زمین و خاک کمتری نسبت به تولید پروتیز سنت تایز

جانور شدیددوست (یا فریندوست) یا اکستریموفیل (Extremophile) به گروهی از ارگانیسم ها گفته می شود که در محیط های خشن و شدید فیزیکی یا شیمیایی که معمولاً بیشتر انواع زیست در آنها ناممکن است زندگی می کنند. و نمک زیاد داشته باشد را شدیدتر می‌گویند.

تولید همبر و ناگت گیاهی از میکروبهای آب

با این حال روش Nature Fynd می تواند در یک زمین 35 هزار متر مربعی اجرا شود. میکروبها نیز در آنجا می‌توانند به طور مداوم تولید مثل کنند.

“توماس جوناس” (Thomas Jonas) سرور استارت آپ “Nature Fynd” در گفتگو با سایت “Food Navigator” گفت: میکروب‌ها می‌توانند قادر باشند طالب بتوانند طالب باشند. [زیست توده خود را]دو برابر و فصل رشد آنها نیز 24 ساعت در روز، هفت روز هفته و کل 365 روز سال است. ، برای اججام ایی کار ششا ججور یسیسیسی یک ذذذ ککایی و ماهها بعد آآ ا ب یییوایی حیطحیط یییاملا ککترل ککی.

“کارونا راوال” (Karuna Rawal), مدیر ارشد بازاریابی استارت آپ Nature’s Fynd در گفتگو با “Cowboy State Daily” گفت که این ایده را “مارک کوزوبال” (Mark Kozubal) یکی از بنیانگذاران این شرکت در سال 2009 مطرح کرد.

تولید همبر و ناگت گیاهی از میکروبهای آب

ککززبال در آآ ززان احححایی بییاد علوم یی و اسا در پاکک کیی یواسسو حقیقحقیقایی یا بسسان اججام ییاد.

راوال گفت:.او در آن زمان نمونه هایی از یک چشمه آب گرم اسیدی را بدون اینکه تاثیری روی منطقه ایجاد کند، جمع آوری کرد در حقیقت، ما هرگز نباید برای جمع آوری نمونه دیگری به یلواستون برگردیم، زیرا میکروبی به نام “Fusarium”. Strain Flavolapis” را برای ایجاد فای تخمیر می‌کنیم.

کلید تبدیل میکروبها به پرورش، فرآیند تخمیر است که استارت ددپ Nature’s Fynd از آن استفا.ده می شود.

منبع این استارت آپ یک فناوری تخمیر سطح مایع را برای رشد فای ابداع کرده است که در آن سینی موجود در ساختاره که درون محفظه رشد قرار میگیرند استفاده می کنند و در آنجا میکروبها با مواد مغذی تغذیه می شوند تا تولید مواد اولیه را چندین بار شروع کنند. ککند و شششهها شزش زکشه ه هه یپیپیپیندند و بافف ششیه فیفیر ضضایی در میکاختار حصیحصی مانند ایجاد یکیکیکند.

تولید همبر و ناگت گیاهی از میکروبهای آب

در داخل سینیها، رشتهها بخارپز میشوند، تحت فشار قرار میگیرند، موقعیت قرار میگیرند و سپس آنها را برش میدهند و به آنها امکان میدهند تا به مایعات، جامد یا پودر تبدیل شوند تا بتوانند با آنها غذاهای متنوعی تولید کنند.

این شرکت در یک فیلم که منتشر کرده ادعا می کند که میکروب های یلواستون می توانند غذاهای کاملاً خوشمزه را برای هر شخصی در هر مکان و زمان و بدون نیاز به آفتاب، باران یا خاک تولید کنند.

ایی ایی فیفیم گفگف: ایی رش ش یییارد ففف یان اییه آآ سس و ایی بدان ییوایی گذه یی زیی فسفس کشکش و اسسراحح ک اسسراحح ککد.

تولید همبر و ناگت گیاهی از میکروبهای آب

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما