خوردن سیب پیش از خواب چه فواید و مضراتی دارد؟

[ad_1]

جالب اسس بدایی تکیکیکی یاف یشیشند کهککک اسس بر کیفیکیفی خواب اثث گذجارن !ی زکیکیات یییان هه ملاتویییی، پپاسیسی و ککبهیهیهیراهها اشاهههها اشاهه ککد.

به گزارش خبرآنلاین، مطالعه نشان داد که مصرف یک وعده غذایی غنی از کربوهیدرات با شاخص گلیسمی بالا (GI) قبل از خواب ممکن است سطح تریپتوفان را بالا ببرد که باعث افزایش ملاتونین و سروتونین می شود؛ این گیاهان به شروع فرآیند خواب کمک می کنند.

سیب منبع عالی فیبر است و همین باعث می شود که این میوه GI پایینی داشته باشد، به این معنی که سطح قند خون را به میزان ناچیزی افزایش می دهد. آنها نیاز دارند.

ملاتونین

این موضوع به آرامش بدن کمک می کند و با ایجاد خوابآلودگی، شما را برای خوابیدن در طول شب آماده می کند. از طریق منابع غذایی و مکمل‌ها نیز دریافت کرد.

زز معمول تصیهشصیهشصیهشه ملاتویی 1 تاس خور 100 گگم یکیکسی ححود 0.0106 یییی گگم ملاتوییی س س هد یییساند.

بنابراین نگران نباشید؛ مقدار ملاتونین موجود در سیب آنقدر زیاد نیست که شما را خیلی خواب آلود کنن

ویتامین سی

ویتامین C یک آنتیاکسیدان است که برای مبارزه با رادیکالهای آزاد در بدن، از سلامت شما محافظت می کند. بنابراین، خوردن روزانه سیب ممکن است به طور غیرمستقیم کیفیت خواب را تقویت کند.

پتاسیم

یک مطالعه تاریخی در سال 1991 مکمل پتاسیم را کیفیت خواب در مردان سالم از 18 تا 33 سال که رژیم غذایی کمپتاسیم میزان بررسی نتایج را نشان داد. مدت یک هفته باعث بهبود خواب می شود.

مضرات احتمالی مصرف سیب پیش از خواب

مطالعات نشان می دهد که اگر در شب پایانی شب میل کنید، احتمال ابتلا به چاقی و بیماری های قلبی-متابولیکی مانند فشار خون و کلسترول بالا در شما افزایش می یابد.

ططاله های ری مزسطسط با جام مش و ر دو نوت مختفف 10 صص حأثیأثی وی 11 شش یأثیأثی وره ح یک ییانوعه هایی 200 کک ایی ززان مورد برسیسی ققار بگفف.

رپپ شش یگهیه کهکهش ا ییانوعهه را صصصف ککهه بود، در آواها در چچیسیسیسزی، ککتر و ککسسرول ککی خون یشیشیشر بود.

با این وجود، یافته های ضد و نقیض هستند و در تحقیقات انجام شده، مشخص می شود که مصرف خوراکی های غذایی در شب، تأثیر منفی بر بدن ندارد. اما برای این گفته لازم است تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

منبع: healthline

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما