درآمد پرسپولیس از بشار؛ ۱۲۰ تا ۴۰۰ هزار دلار!وزشزش سه: پس از ججایی ششار سس از پپسسپهیس مختفی درباز هیزان دآآآز ایی پفشش ششار سس طططح ششه اسس.

بیش از دو ماه از این جمله رسول پناه که گفته بود «به هیچ عنوان اجازه جدایی به بشار رسن نخواهیم داد» میگذرد و حالا بشار سومین جلسه تمرینی در تیم جدید خود، القطر را اسپری می کند. ماند و ههان جا پیش برد و سساججام هه یییی ززپپپش قطقطی پیپیسس تپسپایی های پپسپیسیس سسست هه قیگ نززهه هو ققی ششند.

باشگاه خبرنگاران در بیانیه خود تاکید کرد که «یکصد و بیست هزار دلار در زمان محلی به باشگاه پرداخت شده است.» هزار دلار پیش بینی کرده اند و نزدیکان بشار رسن نیز عدد 140 هزار دلار را مطرح می‌کنند.

باشگاه پرسپولیس اعتقاد دارد که 260 دلار حقوقی که قرار بود تا نیم فصل به بشار پرداخت شود و حالا دیگر به این رقم اضافه شود تا درآمد هزار تومانی به 380-400 هزار دلار برسد. هواداران پرسپولیس آن را نمی پذیرند و یک مغلطه میدانند.

حمید مطهری و یحیی گل محمدی روی این ادعای پافشاری کردند و حتی گفتند که اگر چنین توافقی انجام شود، «اجازه جدایی به بشار نمیدادند». در حالی است که از صعود پرسپولیس به فینال آسیا، علاوه بر مدیران باشگاه پرسپولیس، حتی کارمندان ساده نیز از علاقه به جدایی و قطعیت نظرش روی این موضوع اطلاع دارند و مشخصا نیستند که یحیی گل محمدی چرا از این ماجرا مشخص نیست. هم او انتظار داشت که مدیران باشگاه به صورت مستقیم این موضوع را با وی در میان بگذارند.

یک سوال بزرگ درباره جدایی بشار رسن است که چرا وقتی با تاکید بر قراردادی که پرسپولیس در نهایت موفق شد، به حفظ بشار (باوجود لایو اینستاگرامی و …) تبدیل شد، مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند که توافق نامه ای را با آن انجام دهند. ستاره عراقی امضا می کند که اختیار جدایی را در دست او قرار می دهد؟، زیرا اگر طبق قرارداد قبلی اختیار را در دست داشت، بعید است که با طرح درخواستش در لایو اینستاگرامی و سپس حضور چند باره در باشگاه، ماجرا را پیش می برد و می‌ست مثل حالا، به راحتی جدا می‌شود.

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesdigital currency channel