در اینستای ستاره‌ها؛ رونمایی از چهره دختر جانلوکا واکی

[ad_1]

برترین ها: این مطلب سریال، انعکاس گزیده‌ای از رفتارهای خبرساز و اینستاگرامی سلبریت‌های خارجی استاگرامی است.

جانلوکا واکی میلیونر 50 ساله و نامزدش شارون فونسکا برای اولین بار چهره دخترشان جاروزالما را نشان داد و در مصاحبه با مجله HOLA داستان تولد او را بازگو کردند و درباره دخترشان گفتند: «دخترمان با نقص کام شکافته متولد شد و ما واقعا خوشبختیم که یک تیم. پزشکی بزرگ برای دخترمان داریم که می‌توانیم جراحی را انجام دهیم و برای زندگی نرم‌افزاری کمک کنند.

در اینستای ستاره‌ها


این دو خواننده در گذشته از علاقه به همکاری با هم صحبت کرده بودند و طرفداران آنها امیدوارند که آنها یک آهنگ جدید با هم منتشر کنند.

در اینستای ستاره‌ها


ججیفیف پزصی در جج ششصیاش در حال فففن هه یییییک برای اججا در برناهییه یژهیژه سال نو Rockin EVE 2021 که ششه شش ر یییییکک بگزور واه شش.

در اینستای ستاره‌ها


جاستین بیبر و همسر جان در حال پیاده‌روی.

در اینستای ستاره‌ها


ککیسیانو و الدو پسیس آنو ججییی مراسس Globe Soccer Awards در یی ایی مراسس جایزهی یژهیژه هههیییی ففتبایسیسیس ققن.

در اینستای ستاره‌ها


نیکول کدمن با انتشار این عکس جالب از بوسه‌ی شتر بر پیشانی‌اش، آخرین هفته‌ای را برای کمه آذرای همه آذرای کمه.

در اینستای ستاره‌ها


جج تو با هه اشراک گذاششن 9 تر ازات مختفف از ههاداراشش پپسیسیه کهکهصحح رزز تطیطی در ککام ضضضیه هسه سیی ؟!

در اینستای ستاره‌ها


سسفیا وگگا ا یز تکس کسکس سگشان منشششکککان ههسسسسفیا با شش قق ذشق با سگشان گگففه هایک «خوح حالا که چی» خاص صیرچشان سگشان مججیز جیزیزد!

در اینستای ستاره‌ها


به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی، عکس‌هایی از جشن و تزئینات کریسمسی سیبریتاسییبریتا

سوفی ترنر و جو جوناس با کلاه های کاغذی، جشنی کم خرج را تدارک دیدند!

در اینستای ستاره‌ها


از چهچههی صصص یک کههی کاههای سست جشجش را هه اه دآجایی که از یکیکپر نموهه و خانواههسس اسس، بدون شکایی ظظایفش یفشا شکجام یییه!

در اینستای ستاره‌ها


کریسمس ۴ نفره‌ی محمد صلاح و خانواده‌اش با لباس‌هایی هماهنگ.

در اینستای ستاره‌ها


لیونل مسی و همسر و سه پسرش که انگار از روی یکی سه بار کپی و پیست شده، در شب کریسمس لاکریسمس لاکریسمس.

در اینستای ستاره‌ها


این هم از کریسمس بازی کریس رونالدو و خانواده.واکنش رونالدو به دعوای دختر و پسرش بسیار جالب است!

در اینستای ستاره‌ها


خانواده بکهام با این حرکت گربه را دم حجله کشتند و نشان دادند که از آن خانواده هایی که عروسی و داماد عروسی دارند در عکس خانوادگی کریسمسی حضور یابند!

در اینستای ستاره‌ها


یارا شهیدی با انتشار این عکس یلدایی کنار خانواده‌اش به ایرانی بودنش افتخار کرد.

در اینستای ستاره‌ها


احتمالا جنی کیم به مقالاتی درباره فواید توت فرنگی برای چشم خوانده!

در اینستای ستاره‌ها


قققی جیجیاگگ اوکک کککیفش با خو شصصی یسیسیس و صصی گگگففه کهیکهیواهه آفآفاب گیگید یا از نور آفآفاب یزیزار اسس!

در اینستای ستاره‌ها


لی دونگهه در کنار درخت کریسمس.

در اینستای ستاره‌ها


گگیا پپل حاصص از ههر یگ ججاگگی مخاج ززگی چا ایی و یسیسزی و اهف چچد ییزیزیککک شغ کهیییییی شغشغل یشیشیشد ؟!

در اینستای ستاره‌ها


پلین کاراهان بازیگر سریال حریم سلطان با خانواده‌اش در جشن تولد پسرش که خانوادگی بروز می‌کند

در اینستای ستاره‌ها


نسلیهان آتاگول، بازیگر معروف ترک این عکس را به اشتراک گذاشت و نوشت: «طبیعت بودن، در ط»بیع من اط

در اینستای ستاره‌ها


بوراک اوزدمیر سرآشپز معروف ترکیه، که به تازگی در دبی رستورانی افتتاح کرده است عکسی با کریس رونالدو در رستورانش به و نوشته: «بهترین بازیکن تقسیم بیست در رستوران من»

در اینستای ستاره‌ها


ککعان ایییزایی اغغو، بازیگزیگ تکک هههسس ش خیکی از یییاسسساههای اسس نبوو ییه ششند و هه خبرگاران گفگفند کهکهکسی یزی واکسکس ختششان آههاند.

در اینستای ستاره‌ها


کیوانچ کاسابالی و پاپ‌کورن و کنفرانس آنلاین در کنار درخت کریسمس.

در اینستای ستاره‌ها


به نظرتان عینک به او می‌آید؟

در اینستای ستاره‌ها


آمیتاب پاچان در دوران اوج!

در اینستای ستاره‌ها


سلمان خان در حال فکر کردن به بدهی‌هایش و اینکه آیا درخواست اتیزر تبلیغاتی جدید را قبول می‌کند!

در اینستای ستاره‌ها


غزل سادات و برادرش در جشن تولد آقای برادر.

در اینستای ستاره‌ها

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما