«دولت سیزدهم با وجود یکدست بودن حاکمیت موفق نبوده است»

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: سال 1400 در حالی که به پایان خود نزدیک می شود که علیرغم وعده های امیدوارکننده باشد که به مناسبت تغییر دولت و یکدست شدن حکمرانان داده شده بود، از حرکت به سوی عدالت هنوز خبری نیست و گرانی ها ادامه سیر صعودی را طی می کنند.

از استقرار دولت سیزدهم اکنون 6 ماه و نیم و از استقرار رئیس جمهور 7 ماه میگذرد، ولی وضعیت نشان می دهد تسلطی بر امور وجود دارد. ندارد و مشکلی از معیشت مردم حل نشده است.

وعده ها و فرمان هائی هم برای تغییر داده می شوند، ولی اتفاقی می افتد که بهتر می شود. تبدیل شدن به وضعیت سفره ممکن است رخ ندهد.

صداوسیما کاملا در اختیار، رسانه های حامی دولت فعال، برای فعالیت های حامیانه از دولت و مجموعه حکمرانی موجود در فضای مجازی بودجه بسیار قابل توجهی خرج می شود، ولی اینهمه امکانات تبلیغاتی نمی تواند نگاه مردم را تغییر دهد. .

پاسخ روشن به این سوال اینست که اولاً با استقرار در جایگاه های حکمرانی به این واقعیت پی برده شده است که عالم ارائه با عالم واقعیت و عمل تفاوت بسیاری دارد. کاربلد و باتجربه برمی‌آید.

ثالثا فقط با نگاه به درون نمی توانم برای مشکلات فائق آمد، چون جهان امروز منطقه ای است و مدیریت دولت مجموعه ای درهم تنیده هستند که بدون همیاری نمی توانند کاری از پیش ببرند و رابعا تا زمانی که کارها در دست «مافیاها» قرار دارند، دولت ها و حتی دولت ها هستند. تمام حکحکرانان ققای مختفف نکو به تواسائق بآید.افیاها، ه درون حکحکرایی فففذ ککههاند، پاکسازی زیایاشی از اییجا ششوع ککد.

آزادسازی بسترهای رودخانه ها و سواحل دریاها، ساختن کالاهای رسوب کرده درگمر و تلاش برای تسریع در صدور مجوز کسب و کارها را همه میبینند، ولی این حقیقت را هم میبینند که این حقیقت اولا با معیشت مردم ارتباطی ندارند و ثانیا بیش از دیگران از آنها میبینند. حل مشکلات مردم، به ابزارهائی برای تبلیغات به نفع حکمرانان تبدیل می شوند.

اگر قصد گره گشایی دارید، بدون دوربین و نمایش و خبرسازی این را انجام دهید و مطمئن باشید که مردم تأثیرگذار هستند که شما را به نتایج ملموس می‌رساند و در زندگی شما را رها می‌کند، نگاه به شما مثبت و تحسینآمیز خواهد بود حتی اگر شما یک ریال هم داشته باشید. تبلیغات دشمنان کشور و مخالفان شما هم خود را به خود خنثی خواهند کرد حتی اگر آنها به ثروت اوناسیس و راکفلر و قارونهای نفتی عرب خرج تبلیغات علیه شما داشته باشند.

ما وقتی مانع بنیاد مستضعفان برای گرفتن اموال به تاراج رفته توسط دانهدرشتها میشویم و خانههای 1800 مترمربعی و بزرگتر از اینها را در بهترین نقاط شمال تهران به ثمن بخس در اختیار نورچشمیها قرار میدهیم و افراد 8 هزار نفری را در بالاترین جایگاهها میشیم، هر قدر. مردم به عمل مسئولین نگاه می کنند و دنبال این هستند که عدالت را در عمل ببینند نه در شعار.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما