سود و زیان در معرض خورشید بودن

[ad_1]

عواملی چون قرار گرفتن در معرض نور خورشید، موقعیت جغرافیایی، رنگ و استفاده از ضد نور خورشید به دست میآید، تاثیرگذارند. آفتاب.

خبرآنلاین نوشت:.. «ویتامین D یک ماده مغذی برای بدن است بدن برای جذب کلسیم به ویتامین نیاز دارد کمااینکه این ویتامین در رشد استخوان، بهبود بافت استخوان و عملکرد سیستم ایمنی نقش دارد.

عواملی که در جذب ویتامین دی از نور خورشید نقش دارند، عبارتند از:

ساعت قرارگیری در معرض نور

در وسط روز، زمانی که خورشید در بالاترین نقطه آسمان قرار دارد، ویتامین D بیشتر تولید می کند.

مقدار پوستی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد

هر چه وسعت بیشتر از پوست در مقابل نور خورشید باشد، ویتامین D بیشتر تولید می‌کند.

پوست رنگ

پوست‌های روشن، سریع‌تر از پوست‌های تیره ویتامین D تولید می‌کنند.

موقعیت جغرافیایی

آنچه در مجاورت خط استوای زندگی می‌سازد، میزان ویتامین D تولیدی در بدن آنها بیشر است.

قرارگرفتن مکرر در معرض نور خورشید مفید است اما باید طولانیمدت در مقابل نور خورشید می تواند خطرناک باشد.

ویتامین D به بدن کمک می کند تا کلسیم را که از اجزای اصلی سازنده استخوان است، بهخوبی جذب کند. استئوم الاسی و پوکی استخوان شود.

چه عواملی مانع از دریافت ویتامین D از خورشید می شود؟

افزایش سس از عوامی اسس که درک هش تویییششه تسط بدن قشقش دارد ذاککبد یی یی یک ططط اححمایی برای افاد سس اسس.

از کرم ضد آفتاب، استفاده از بدن برای ساختن ویتامین D را کاهش می دهد.

ققق جه هر معضض نو یگیشیشیشی نقار یگیگیگیی،، انظار توییی ییییایی D از بدنتا نچن ش مان ورود اششهی uvb خوشیشیشی هه هاخل یشیشیشد.

برخی از افراد کمتر از دیگران قادر به ساخت ویتامین D است.

همچنین برخی افراد ممکن است نتوانند ویتامین را به حالت فعال و استفاده از بدن تبدیل کنند. یا شرکتی.

منبع: medicalnewstoday

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما