صاحبان خانه های خالی چند روز مهلت دارند؟

[ad_1]

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مالکان خانه های خالی که از سوی سازمان امور مالیاتی مشمول پرداخت مالیات شده و پیامک دریافت کرده اند 10 روز فرصت دارند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

به گزارش ایسنا، معاونت مسکن و وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌های اعلام کرد: مطابق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن و با توجه به آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کلیه مشمولان مالیاتی که از طرف سازمان‌های امور مالیاتی کشور انجام می‌شود. پیاکک دیافف ککههاند، ححاکثکث ظظف 10 رزز ففصص ارنه تا با مراججه هه «ساهه هیی املاک و اسکانکشکشر»، اططاعات سکسکنت و اکی خود را هه رزز ککند.

پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه های خالی، مشمولان ملی می توانند با ورود به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی و مشاهده واحد یا واحدهای مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش. و ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام »؛ بنابراین گزارش، بر اساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات تا پایان روز 10 اسفندماه 1400 فرصت دارند و فقط 50 تا 60 مالک از 568 هزار خانه خالی شناسایی شده اند. نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام می کند.اگر افراد بدهی را پرداخت نکنند، نسبت به باقی مانده سال محاسبات انجام می شود و برگه مطالبات مالیات خواهد شد تا مراحل لازم انجام شود.

بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از این زمان، ماهانه مشمول مالیات بر درآمد بر درآمد. اجاهه هه ششح ضضایی سال اول معادی شش متعقهقه، سال دوم معادل 12 برابر ایات متعقهقه و سس مسم هه بعد معادل 18 متاققه ایات متعقهقه خواه متعقه خواه مش.

در این بین وظیفه شناسایی خانه های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی از سامانه املاک و اسکان داده شده است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه املاک و اسکان نشانی به نشانی amlak.mrud.ir نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و افرادی را که از طریق آنها انجام داد. ر هههت تییییی شش ایی اططاعات ا ثثت ککند، اهه آآها هه عنوان اهه خایی یه ساززان امز ا ززارت مه و شهشه سازی معفی شش.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما