صف آرایی مجلس در مقابل تیم تبدیل کننده

[ad_1]

مجلسی که در دولت روحانی از هیچ تلاشی برای تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی سیزدهم در دولت سیزدهم در وین نیست و همین امر باعث افزایش نقدها شده است. روحانی اینگونه مجلس مانع از این امر می شود که مجلس شورای اسلامی که انتظار می رود مخالف دولت باشد.

همه غلامرضا مرحبا، نماینده مجلس نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفته است: «حالی که خیال ما از تیممذاکره کننده راحت است و اعتماد کامل به دولت و این تیم داریم و میدانیم بر این هدف. ملی و بازگشت اموال بهغارترفته تلاش می کنند، حامی تصمیم های آنها هستیم.» ما میدانیم مقام معظم رهبری ناظر بر. عملکرد تیم‌کننده هستند و رئیسجمهور و شورای امنیت ملی هم اشراف کامل بر جریان مذاکرات دارند و مجلس هم کنار دولت است؛ بنابراین خیال راحت است که این اتحاد منتج به نتیجه می‌شود »مرحبا همچنین گفته است:« ما اهل میان دنیا. از جمله آمریکا، این کشور دارای قدرت و فناوری است که می تواند برای کشور ما مفید باشد؛ اما اگر از سوء استفاده و با حسن نیت وارد کردن مستقیم با ایران شود و به کار خود عمل کند».

اما این نگاه و حمایت در مجلس بیاطلاعی از تصمیم گیری یا تصمیم گیری های تندروی از بهنتیجه رسیده است که باعث واکنش های بهارستانی شده است و به امضای بیانیه و اخطار رسیده است که مبادا مذاکره بدون اطلاع آنها به نتیجه برسد. تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران در دولت، تیم انتخاباتی موظف می‌شد که انتخاب‌کننده را در اختیار نمایندگان می‌گذارند: مجلس هیچ اطلاعی از روحانی مذاکرات وین ندارد و همه‌چیز با نظر شورای عالی امنیت ملی پیش میرود.

پزشکیان میگوید: مذاکرات چند دور رفت و چندین بار از جلسات جلسات بیخبرند و باید از نمایندگانی که در دولت گذشته قانون نظارت نمایندگان را انتخاب کنند و در آن زمان از تصمیمشان دفاع کنند، باید پرسید که چرا ما از جلسات جلسات. بیخبریم و آن قانون برای این عضو کمیسیون بهداشت و درمان اضافه کرد؟

اینطور نیست شورای ملی می‌نشیند و یک سیاست انجام می‌دهد و بعد از آن وزارت امور خارجه، سیاست‌های خارجی را بررسی می‌کند. در پایان در خصوص اینکه احتمال دارد پس از توافق طرفین برجام، اختلافی بین مجلس و دولت شکل بگیرد، گفت:. عموئی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است: همه تحریم های ذیل کارزار فشاری، ناسازگار با برجام و با هدف مقابله پاراگراف 29 آن و قطعنامه 2231 شورای امنیت طراحی شده است؛ بنابراین باید یکی از پایه های تصمیم گروه 1 + 4 و آیکیکا برای پایینی هه توافق و فف حححیها عیه اییان باشش.

فریدون عباسی هم چندی پیش در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از تحلیل اطلاعاتی یا خیر گفت:. هنوز توضیحی درباره بخش های فنی که هم در این کمیسیون ارائه نشده است، در پاسخ به این سوال که آیا ایران حاضر است با طرف آمریکایی قدمی برای بازگشت به برجام بردارد، بررسی کرد: ما هیچ قدمی نباید برداشتم؛ قدم‌هایمان را پیش از برداشت.

بیش از 250 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اول اسفندماه در بیانیهای دولت ابراهیم رئیسی خواستند بدون اخذ تضمین برای عدم خروج، مجلس از یکسو میگوید بیخبر است و نگران نادیده گرفته شده است. دوباره آمریکا از برجام زیر بار توافق نرود.

در این بیانیه ششمادهای شکسته شده بود که غربی ها باید بدهند که همه تحریم های مرتبط با تروریسم هستند، برنامه موشکی، بانکی و تحریم های حقوقبشری علیه جمهوری اسلامی را اجرا می کنند. لغو همه تحریم ها و راستی آایی آنها توسط مجلس شورای اسلامی شده است. نشست، این روزها که خبرها حاکی از احتمال بهنتیجه رسیدن مذاکرات است و اجرای کامل قانون راهبردی غیرممکن است، بنابراین اسرار به اجرای این قانون جز مانع تراشی بر مسیر منطقی نیست و برنامه مکرر اصولگرایان به برجام است و آتشزدن آن در صحن مجلس است. گرا و به قول دیگر با اصول تیمی مخالفت آمادشان دیگر بر طبل خروج از برجام نکوبند اما اصرار بر اجرای قانون راهبردی و خطونشان برای معنایی جز تلاش برای استمرار تحریم ها و بی ای انتیجه‌ماندن مذاکرات وین نیست.

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما