مالیات فرار از دستگاه های کارتخوان؛ لطفاً کارت به کارت کنید!مناقشه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای دریافت مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌های بالا گرفته، همراه با برخی واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت این نوع انتقال مالی و از طریق کارت به کارت را جایگزین انجام تراکنش با دستگاه‌های پوز کرده است.

به گزارش همشهری، با تکمیل مهلت یکساله و اجرایی شدن ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی مبنی بر اتصال دستگاه های پوز به پرونده های مالیاتی صاحبان دارایی، مناقشه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای پرداخت مالیات از تراکنش های دستگاه های پوز فروشگاهی به ایستگاه پایانی خود رسیده است.

اما اجرای این تکلیف در روزهای اخیر با حاشیه‌های همراه بوده است. میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است در چند روز از واحدهای صنفی خرده فروش و صاحبان حرفه ها و کارها از مشتریان خود می خواهند تا به جای پرداخت وجه کالا یا خدمات با دستگاه های پوز فروشگاهی، وجهی را از طریق کارت کارت پرداخت کنند. با این ترفند، قانون پرداخت مالیات تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان را می‌زنند.

تازه واحح هه صففی برای پپپداختن ایات سگاههای کاکتششان بان امو ایایی مقابله ششه م یساززان ب خفان اکیأکیاکی متخههان اکیأکیاکی مته اسس.

جریمه ۳۰ درصدی اصناف مختلف

به صراحت اعلام کرد: برخی از صاحبان مشاغل، دستگاه های کارتخوان را به پرونده های مالیاتی خود مرتبط نمی کنند که همین امر باعث بروز مشکلاتی در محل پرداخت می شود. . دیگری انجام می شود سازمان امور مالیاتی، جریمه های سختی برای این عده از افراد در نظر می گیرد محمد برزگری گفت:. غیرقابل می شود او را با ذکر این جریمه در ماده 192 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده اضافه کرد: از ساعت 14 دیروز (شنبه 7 اسفند 140) سامانه سازمان امور مالیاتی صرفاً برای ورود مؤدیان مالیات و تشکیل پرونده الصاق کارتخوان آنها به پرونده. مالیاتیشان فعال شده و به حضح صصصل و دیافف ققاضای یؤؤیان ایایی، پپونهه آآها شکیشکیشکی و اککان فال ششن کارتخواهها هه باکک مکزیکزی اسسال یشیشیشد.

غیرفعال شدن هزار کارتخوان

همزمان با این الزام قانونی، فعلا در مرحله نخست 200 هزار کارتخوان، معیارهای سازمان امور مالیاتی غیرفعال است مراجع قانونی اعلام شده است:. امور مالیاتی مراجعه نکرده اند، برای قطع شدن به بانک مرکزی اعلام شده است. شده است زییزز (ششهه 7 اسفسفد ماه) سائی سازیان بو ایای ی که مایی هه اصصاق پایاهههای خو هه پپنهه هاییایی هسهسند، باز ششه اسس.

گلایه از اطلاع‌رسانی ضعیف آیین‌نامه‌های مالی

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به حواشی پیش آمده، گزارش کرد:. ناآشنایی با قوانین خاص رخ داده است.

او توضیح داد: خیلی از اصناف، مراودات و کسب اطلاعات را که بدون دستگاه پوز دیگر هستند، متقبل می شوند و مبالغ را بعد از صاحبان آنها بازمیگردانند، حالا با قانون جدید بدون هیچ سودآوری انجام می شود که به مالیات این پول پرداخت می شود. ملزم می شوند فراهانی گفت: وقتی که شخصی خانه خود را فروخته و مبلغی را به حساب می آورد و همان مبلغ را از حسابش برای خرید خانه جدید خارج می کند در واقع هیچ پولی انجام نمی دهد، اما سازمان امور مالیاتی این جابه جایی مبالغ را حمل می کند. بر اساس پرسود انجام می دهد: پس از تصمیم گیری درست قوانین دستگاه های مالیاتی در یک سال اخیر، اطلاع رسانی درباره حساب های تجاری مرتبط به دستگاه ها و حساب های غیرتجاری به اصناف صورت نگرفته است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم