ماه سوز سوزی در بازارها

[ad_1]

به این ترتیب نرخ دلار در دادوستدهای بهمنماه، بیش از 7 درصد ریزش کرد و سکه نیز 5/4 بود. درصد ارزانتر دادوستد شد؛ بازارهایی که مدت‌ها بودند با رشد انتظارات تورمی رو به بالا بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال بورسبازان که ماههاست با رکودی فرشی دست و پنجه نرم می کنند، در یازدهمین ماه سال شاهد طنابکشی جدی میان فروشندگان و نگرانی های میان آرزو و هراس بودند تا نمایش اصلی تالار شیشه های پس از فراز و نشیب های کممقدار، تغییر کند. تقریبا صفر را به نمایش بگذارد و تنها 2/0 درصد رشد کند. متفاوت برای بورس و اقتصاد رقم بخورد.

ماه سوز سوزی در بازارها

با ادامه یافتن پمپ اخبار مثبت و بهبود انتظارات نسبت به حصول هرچه سریعتر توافق های جدید ایران و قدرت های جهانی، دلار پنجمین عقبگرد زمستان خود را ثبت کند. ماهاهه ایی اسسکاس سآیکیکایی یزیز با قققی معادل مفیفی 7 دصصص دویی کککرداار شاصص بازز هیاهاهه هفیفی از جایی تا سکون اسس.

در دی ماه بازدهی دلار منفی 8 درصد گزارش شده است.بنابراین رتبه اول این شاخص مهم به دی ماه و مصادف با شروع دور هشتم مذاکرات احیای برجام است. و با اختلافی 100 تا 200 تومانی نسبت به نرخ های ارائه شده توسط گروه ها و کانال های مجازی در جستجو برای کسب سود از اندک موجود در این فضایی که در این زمینه وجود دارد. روز گذشته نرخ دلار در بازار ارز تهران به سطح قیمتی 25 هزار و 950 تومان رسید.

دیروز شنبه 30 بهمن ماه دلار به روند کاهشی خود ادامه داد. روز گذشته مشاهده می کنید که چه رتبه های ارزی مطرح شده توسط گروه ها و کانال های مجازی که در پله های ابتدایی کانال 26 هزار تومانی نوسان می کنند، قیمت نقدی مرکزی در کانال 25 هزار تومانی است. نقدی دلار را به دلیل بازارهای شدید و سودآوری برای انجام معاملات و کسب سود حتی به مقدار کمی میدانند. , پیشنهادگران را وادار به سازش با اندک موجود در بازار آرزو کرده است. وجود دارد آرزوی تهران به دلیل احتمال حصول هرچه سریعتر توافق استهای جدید ایران و گروه 1 + 4 معتقدند که در صورت خودداری از فروش دارایی خود در سطح قیم هستند. تی حال حاضر ممکن است در روزها یا حتی چند وقت آینده مجبور به فروش دلارهامی خود در سطح ٌنتا ری ٌود در سطوۭ ٌنتا ری ٌود شود.

شاخص بازدهی ماهانه دلار نیز در ماهی که به رقم منفی 7 درصد رسیده است. کاهش 30 روز دلار در سال 1400 در آخرین روز گذشته دلار در هفته آزاد ارزی بازار تهران 250 تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ تعطیلات گذشته به سطح قیمتی 25 هزار و 950 تومان رسید.

سکه ای نیز در روز ابتدایی هفته امام جمعه به کانال 11 میلیون تومانی باز می گردد و با 160 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز پنجشنبه 28 بهمن در رقم 11 میلیون و 840 هزار تومان شد.

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما