معاون روحانی: دستمان روی ماشه است

[ad_1]

ایسنا: علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تشریح مجاهدت ها و ایثارگری های شهید سردار قاسم سلیمانی و همچنین نحوه آمادگی برای اغاز تولید سوخت 20 درصد پرداخت.

صالحی با حضور در برنامه «قرار قاسم» در شبکه 5 سیما، با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید سردار سلیمانی و المهندس و شهیدان شهیدشان اظهار داشت: این شهدای عزیز اسوه هایی هستند که باید به ملت و نسل های آینده معرفی شوند، تا این نسل ها مسیر راه را پیدا کنند.

وی تاکید کرد:.. نمی بینم اسطوره سازی می شود، بلکه می شود اسطوره سازی را با خیالات سروکار داشت، اما اسوه با صفات واقعی در تماس است که می توان به راحتی به الگو قرار داد سردار سلیمانی انسانی مانند دیگران بود که الگوی ساخت.

سازمان انرژی اتمی گفت: اینها جهاد اکبر یا جهاد نفس و خودسازی کردند و در بستر دین و ایمان حرکت کردند و بعد به جهاد اصغر پرداختند و آثار ماندگاری از خود بجای گذاشتند.

وی با اشاره به دیدارهای منظم با سردار سلیمانی در کسوت وزیر امور خارجه گفت: شهید سلیمانی شخصی دوراندیش بود و کاری بزرگ کرد که سمت و سوی اتفاقات عربی را از جمله مصر و لیبی و تونس و بویژه سوریه را حدس بزند و بخواند.

صالحی با اشاره به تقویت روابط سوریه با مصر بویژه در زمینه اطلاعاتی در زمان مرسی و حمایت سردار سلیمانی از سوریه که از ارکان اصلی مقاومت بود، گفت:. ارتش سوریه در 9-8 سال گذشته به یمن دوراندیشی و همت والای شهید سلیمانی سوریه پابرجا مانده است. جستجو و ققاومت ککد،، هششار سس هه ه مهیی ققاوم م معقق بود آجا اگگ ککک ججههیی اسسایی نبود، درششایط سست و ششایی ققار ییییییف.

با بیان اینکه در داخل هم رئیس برخی از موفقیت در سوریه مردد بودند، به گوشی هوشمند پیش از فتح مکه اشاره کرد و گفت: شرایط در سوریه خوب نبود اما جمهوری جمهوری سلیمانی با اطمینان خاطر به نصرت الهی ایمان داشت افق وضعیت سوریه هنوز. روشن نبود اما برای کسی که در دل قضیه بود موضوع فرق می کرد. می کرد، جا افتاده است.

صالحی با بیان اینکه کار شهید سلیمانی دو بخش نظامی و فرهنگی داشت، تصریح کرد: لازم بود برداشت از مردم و افکار عمومی که بیداری اسلامی در آنها اتفاق افتاده بود، از انقلاب اسلامی صحیحی بود که در این کشور روشنگری می شد. با نخبگان ارتباط برقرار کنیم.

سازمان انرژی اتمی گفت:.. به توصیه شهید سلیمانی به صدا و سیمای مصر پرسیدم چرا می خواهید مصری ها را شیعه کنید با استفاده از بیانات حضرت آقا گفتم باید در ابتدا مشترکی از شیعه و سنی داشته باشید اگر سنی معنیش داشته باشد. تبعیت از سنت حضرت رسول اکرم (ص) است، ما ایرانی ها قبل از اینکه شیعه باشند، سنی هستیم و اگر شیعه حب اهل بیت باشد، شما مصری ها قبل از این سنی باشید، شیعه هستید. ککی و ه ها ششا.شهیشهی ککی.شهیشهی سسیایی دا ورود ککه بود و ایی آگاهی هیا اسسایی هه مرد صصص ی یا یاد.

دکتر صالحی در ویژه آغاز تولید سوخت 20 درصد و آماده سازمان گفت:.. نامه ای به نماینده جمهوری اسلامی در وین داده ایم که تسلیم آژانس می شود بازرسان بیایند فک پلمپ کن نظارت بر آژانس در آینده نزدیک کپسول گاز اورانیوم را تغییر دهیم. ما سرباز نظام و فرمان ماشه است. شروع کنیم.

رهبر سازمان انرژی اتمی ایران در پایان سخنانش با اشاره شجاعت سردار شهید در حضور در جبهه های مختلف مقاومت نشان داد:. سسیایی یحح طططفف برای طفززدان یییی و شهشها بوهه اسس هسس و بازز ققی بود و بدون تسس و لزز یی برابر شششن یی ایسیساد و پاسس یی یاد.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما