نظام سپاه: در شرایط بدی کشور را از رژیم طاغوت تحویل گرفتیم

[ad_1]

فرمانده سپاهداران گفت: شنیده ها علیرغم عربده کشیهای متعدد جرأت کوچکترین تعاریف به کشورمان را ندارند، چرا که از دفاع مقدس با دستورات و دستورات مقام معظم رهبری برای قدرتمند شدن کشور تبدیل شده مناسبی است، تا جایی که امروزها جرأت می کنند دست از پا دراز کنند. کردن ندارند.

به گزارش ایسنا، سردار رمضان شریف پیش از ظهر جمعه 22 بهمن ماه و در جمع راهپیمایان 22 بهمن ورامین طی سخنانی با بیان اینکه نام مردم ورامین با نام نهضت اسلامی پیوندی عمیق و وثیق دارد، خطاب به مردم این منطقه گفت: شما السابقون السابقون هستید. .

وی دهه فجر را فرصتی مغتنم برای شرایط مروری قبل از انقلاب و شرایط موجود دانست و گفت: دشمن تلاش می کند، با برداشت از رسانه های قدرتمند خود و شبکه سازی های منظم و حرف های حقایق انقلاب اسلامی و نهضت امام را به گونه ای که خود می خواهد. افکار عمومی عرضه می کند؛ چرا که به خوبی میداند، که 50 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور شرایط دفاع مقدس و مبارزات انقلابی را درک کردند و در آن زمان نبودند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کم کاری نظام در حوزه تبیین واقعیت های اسلامی و ماهیت دشمنان را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما مشاهده می کنیم، چهره واقعی صحنه های نظام و انقلاب و راه طی شده 3 سال گذشته را همراه با مشکلات و مشکلاتی که دشمن ایجاد می کنند. کرده بود، به خوبی ترسیم کنیم.

وی ادامه داد: دشمن سعی دارد نظام اسلامی را نادیده گرفته و چهره رژیم وابسته و منحوس پهلوی را کند و مدام بدون اشاره به حقارت محض مردم در دوران پهلوی بر این طبل میکوبد، که نظام برآمده از انقلاب قادر به حل مشکلات مردم است. نیست، همه شئونات کشور ما در دوران پهلوی در دستان مستشاران خارجی بود.

سردار شریف ملت ایران را بی بهره از ثروت کشور در زمان طاغوت دانست و تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمان بودجه رژیم طاغوت 70 درصد از جمعیت کشور در آن زمان در روستاها بودند، حال آن که کمترین امکانات گاز، بهداشت و درمان، برق آب، آشایییی و … نبدنن، ,ار نبدنکه 70 دصصص از ججییی کشکشر یسیساد بودند ادعای ورود ته هروازههای تمدن ا داششند.

وی کارنامه اسلامی هر حوزه را در مقایسه با رژیم طاغوت و حتی دولتهای وابسته به آمریکا در عصر جدید ندانست و گفت: چند روز از یکی از اندیشمندان آمریکایی به این امر اعتراف کرد و با سوادی 90 درصد از مردم ایران و روستاهای دوردست را دید. از نعمت گاز و… را به عنوان سند این امر بیان کرده است.

فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز و علیرغم تمام دشمنی ها کشور در همه زمینه ها قابل توجه است، قدرت و امنیت کشور را می بینید، ارتش جمهوری اسلامی ایران را مشاهده می کنید، دشمنان بسیاری از جرأت های کوچکترین تعدی به کشور را ندارند، چرا که بعد از دفاع مقدس با دستور و دستورات مقام معظم رهبری برای قدرتمند شدن کشور مناسبی است، تا جایی که امروز به خوبی از پا دراز بکشند و نتوانند، در یک اشتباه چه بلایی بر سرشان خواهند آمد.

وی ادامه داد: دشمن در پی زیر سوال بردن گذشته انقلاب اسلامی است، میخواهند وضعیت کنونی را بحرانی و ناکارآمدی نظام جلوه دهنده و امید را از کشور خارج کند، اما به فضل الهی امروز زیرساختهای مستحکم در کشور داریم و در گام دوم انقلاب اسلامی مطابقت دارد. با نقشه راه گام دوم انقلاب مشکلات حوزه معیشتی و بیکاری را حل کرد، در شرایط بدی کشور را از رژیم وابسته به طاغوت تحویل گرفتیم و 43 سال برای بازگرداندن عزت و عظمت به کشور های راه های صعب العبور را طی کردیم.

این مقام شکستهای پی در پی آمریکا و رژیم نظامی رژیم از انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را مورد اشاره داد و گفت: امروز از کودتاچیان علیه انقلاب اسلامی، صدام و رژیم بعث، داعش و العده و … خبری نیست، هیچ صحنه ای وجود ندارد. نداریم، کهکهآیکیکاییهاپیپیپیز زیان و ما،، شککشکات اییی، اما ظظام بالنهه و ققرتنند اسسای هه تم شکشکات غالب واهه شش.

وی با انتقاد از زدن ریسمان امنیت برخی از گرایش‌های شیخ نشین به رژیم غذایی به عنوان دشمن درجه یک گوشی گفت: این افراد می‌دانند، زمانی که آمریکایی‌ها هستند آن‌ها را بکشند، مانند قذافی‌ها آنها را به دور شیر افکندند.

شریف خاطر نشان کرد: اگر ایران قدرتمند نبود و امیدی نداشت، نیازی نداشت، تا آمریکایی ها هر روز به ایران بپردازند، این همه تلاش و جلسه و وحشت برای چیست، آنها را می دانند، با قدرتی متکی بر قرآن کریم وجود دارند، باید سعی در ارتقاء داشته باشند. کشکشر بدایی، مرد ههتییی سسمایه ظظام بهسند و بایی با ی و مییییی مجهم و ققام مظظظ هههیی یآظههه.یآیییی.

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما