پیش‌بینی اولیانوف از زمان احتمالی حصول توافق در وین

[ad_1]

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: احتمال دارد اواسط هفته آینده (میلامدی) به توافق دست .پیدا کنی

به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین روز جمعه به خبرنگاران گفت: ممکن است در هفته آینده به توافق برسیم در خصوص آخرین تلاش ها پیش از عبور از خط پایان صحبت کنیم.

بنابر گزارش رویترز، اولیانوف روز پنجشنبه نیز گفته بود که فکر نمی کند مذاکره شکست بخورد و احتمالاً یک نشست در سطح وزرا به منظور توافق وجود دارد، اما او نمی تواند بگوید که آیا این نشست روز شنبه، یکشنبه یا دوشنبه خواهد بود.

اکنون پیشنهاد دهندگان یازده ماه است که برای احیای توافقات موجود است 2015 تلاش می شود، توافقی که بر اساس آن ایران در ازای رفع تحریم های اقتصادی برنامه های اقتصادی خود را محدود کرده است.

روز جمعه نمایندگان فرانسه و انگلیس هم از حصول توافق در وین در آینده نزدیک خبر داشتند.

استفانی القاق تصمیم گیرنده ارشد انگلیس در صفحه توییتر خود نوشت:.. ما (به توافق) نزدیک هستیم در تروئیکای اروپا وین را برای مدت کوتاهی ترک می کنند تا وزرا را درباره آخرین وضعیت (مذاکرات) مشخص کنند که آنها بهزودی آماده بازگشت خواهند بود.

ههچچیی فیفییپ اروراسهسه نر ذذاککات در پیپیایی تییییییی نششش: ایییوارم هه هه نیجهیجه بازگزگییی، چچاکه کها زززیک هسهسیی.

به گزارش رویترز، خروج این دیپلمات ها از وین این احتمال وجود دارد که آمریکا و ایران به دلیل امتناع تهران از ملاقات رو به رو به غیرمستقیم با یکدیگر گفتگو می کنند، ممکن است برای مقابله (مستقیم) با یکدیگر آماده شوند. که دیپلمات‌ها گفته‌اند چنین برنامه‌ای وجود ندارد.

اوییانفف فزز ججهه در ایی باهه هه خبرگاران گفگف: تآآجایی که من یییانم، اییایهیها آآاهه هذاککه سسسقیقی یسیسند.

حسین امیرعبدللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز در گفتوگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد:. اقتصاد اقتصادی است.

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما