چرا برنج گران شد؟

[ad_1]

چرا بازار برنج نابسامان شد؟علت افزایش قیمت برنج ایرانی در ماه های اخیر چیست؟ رصد سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار، حاکی از شکست‌های سریال اقتصاد دولتی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر دو سیاست «محدودیت تجاری» و «قیمت گذاری دستوری» بهعنوان اهرمهای فشار بر تامین کنندگان اقلام اساسی و ضروری آنها را بیش از پیش با چالش روبهرو کرده است.

این دو مانع از تولید و تجارت، گرچه با هدف حمایت از مصرف کنندگان در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته است؛. میبرد و به کالا و در نهایت باختی اقتصاد دولتی می شود؛. ارائه به مدلات در تنظیم بازار اقلام متفاوت است. فعالان حوزه کشاورزی، قیمت گذاری دستوری و محدودیت های تولیدی تنها باعث عرضه بیشتر بر بازار می شود و نتیجه مطلوبی برای مصرف مواد مصرفی نیز ندارد.

در آخرین روزهای سالجاری نمایندگان بخش ویژه به آسیب شناسی نوسان قیمت ها در بازار برنج پرداختند فعالان بخش در دوازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به کاهش برنج در سال به دلیل کاهش بارندگی ها به طور مشخص، تاکید کردند؛ باید تنظیم بازار با مدیریت شود. در این نشست، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تعیین قیمت دستوری و بازگشت به ممنوعیت واردات برنج را عامل بروز می‌دهد. نابسامانی در بازار برنج طی هفته های اخیر عنوان کرد. و امرزز یزیز انظظار ارن هه ههان نری نرج توییییی خود رر ایفججشسه، نمایشگگان وارکککنکگگ و وییککنگگان برج، دگان برجج. ر یک افاققن،، رعپای مداخه دولت مر باز هر شهای پیشآپیشآهه در بازار برج جیی و تظیظی بازار، سیاسی شکسشکس خورهه اسس.

بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با بیان اینکه تعیین بازار باید با هدف همگرایی در رابطه با ارزش کالا صورت بگیرد، عنوان می کند که در کشور با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد، این سیاست ها بیشتر به سمت راست می روند. حمایت از مصرف کننده سوق داده شده است، در حال حاضر عدم کنترل بهینه در طول کل زنجیره از سوی دولت، باعث می شود که مصرف کننده ها نیز به حقوق خود دستنیابد و این سیاست ها صرفاً به سود مصرف کنندگان بوده است کاوه زرگران افزوده: وزارت جهادکشاورزی بهعنوان متولی تنظیم بازار، سیاست ر بازار برج کشکشر مصرف حححههی در منابع ججج هه آآ شش که کهکهکای یولت در تظیظیظیبازار ضضیف ششد.

وی به اصرار دولت بر قیمت گذاری برنج اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری وزارت جهادکشاورزی برای برنج داخلی، زیر قیمت تمام شده است که تولیدکنندگان و فروشندگان را خریداری کرده اند و این در حالی است که این رویه برای تعیین قیمت برنج وارداتی و عرضه آن در بازارهای داخلی نیز می باشد. وزارت جهادکشاورزی خودش پروفرمای ۷۸هزار روپیه‌ها را برای واردکننده برنج تایید می‌کند با همین رقم اگر تعرفه گمرکی، هزینه‌های بندری و هزینه‌های حمل‌ونقل به قیمت پروفرما اضافه می‌شود و بعد از آن هزینه‌های سیستم توزیع و سود خرده‌فروشی هم به آن اضافه می‌شود. به گفته زرگران، رئیس کمیسیون تحقیقات و صنایع تبدیلی اتاق تهران، قیمت تمام شده برنج بالاتر از رقمی است که دولت تعیین کرده است. , کاهش بارنگیه و متاقق آآ گزاشهشهایی که از کاهش یزیزان بییاش بصیاد, ششص بود که تویی برج کاهش یاففه و با. ید برای تنظیمبا، مدیریت بهتری صورت می گرفت وی تاکید کرد:.. بررسی میزان تولید برنج و واردات آن در سال گذشته و مقایسه آن با سالجاری، نشان می دهد بین 300 تا 400 هزار تن مجموع تولید و واردات در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تنظیمبازار همین اعداد را بررسی و رصد میکرد، به این نتیجه رسید که برنج در سالجاری به میزانی است که مورد استفاده قرار نمی گیرد. و ممکن است برنج از کشور را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز آمار کاهش تولید برنج در سالجاری را 30 درصد، وزارت کشاورزی 20درصد و اتحادیه شالیکوبیداران مازندران 40درصد اعلام کرده است. سوی وزارت جهادکشاورزی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد، افزود: با این قانون، در دولت سیزدهم، ممنوعیت واردات برنج دیگر در دستورکار دولت، واردات برنج به هیچوجه تولید داخل را خطر نمیکند وی افزود. ، به اشتباه یا از روی هدف گروهی، تولید 5/2 میلیون تن برنج در را فریاد میزنند و در اینباره به نمایندگان مجلس می دهند که جلوی ورود باید گرفته شود، اما نتیجه آن بروز مشکل و نابسامانی در بازار است و سود سرشاری دارد. که نصیب افراد خاص می شود.

تعیین قیمت دستوری برای برنج، سیاست‌های اشتباهی است که در دولت‌های قبل نیز تکرار می‌شود و نتیجه می‌گیرد که بر روی دبیر انجمن واردکنندگان برنج عدمعرضه به موقع برنج به بازار از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان به دلیلی که وی با قیمت می‌فروشد. بالاترین عنوان کرد، را عامل دیگری برای گرانی های اخیر دانست و افزود:. برای سالآینده باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی برنج مشابه تولید داخل را وارد کند و مانع افزایش قیمت ها شود سیداسماعیل یزدانپناه، پایانه های ایجاد شده برنج نیز در این جلسه، انتظارات تورمی را می دهد. عاملی برای افزایش قیمت ها در بازار برنج عنوان کرد و سپس به عدم فروش مناسب برنج طی دو سال گذشته و به دلیل ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و افزود:. به جشن تعطیلی تالارهای پذیرایی و رستوران ها، صورت نگرفت و امسال این اتفاق می افتد، مصرف برنج افزایش پیدا می کند و تورم به یکباره در این بازار خود را نشان می دهد. در توضیحی که تولید برنج های کیفی در این سال نسبت به سال گذشته 20درصد کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر، شرایط آب و هوا نیز در کاهش برنج های کیفی بوده و این عوامل باعث شده تا تولید برنج های کیفی در مجموع 40درصد کاهش یابد. باشید و شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار باشیم.

وی با انتقاد از سیاست دولت در اسرار بر قیمت گذاری برنج، گفت: پیشنهاد و تقاضا باید قیمت برنج را کنترل کند و سیاست های دستوری دیگر جوابگو نیست دولت قیمت طارم درجه یک را 65 هزار تومان اعلام کرده است که قیمت تمام شده آن 75 هزار تومان است و با احتساب هزینه ها. و سود نهایی باید حدود 85 هزارتومان به فروش برسد، اما قیمت دولت ارزانتر و حتی 10 هزار تومان زیر قیمت تمام شده است یزدانپناه ادامه داد:. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری اخلال بیشتر در بازار است.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما