چرا مرگ و میر اومیکرون سه رقمی شد؟

[ad_1]

فرارو- از آخرین روزی که مرگ و میر ناشی از آمار سه رقمی بود، 68 روز میگذرد. نفر گذشته است.

به گزارش فرارو، در حال حاضر بخش عمده ای از جامعه از سه رقمی شدن مرگ های ناشی از استفاده از اومیکرون متعجب شده است.

این ساده انگاری در شرایطی است که اپیدمیولوژیستها و متخصصان بیماریهای عفونی هفته اول دی ماه ساده هشدار داده بودند که هر گونه انگاری و عدم اعمال محدودیت می تواند منجر به مرگ و میرهای بسیار بالا و بحرانی شدن وضعیت نظام درمان به دلیل قطعی، تخت و نیرو شود. انسانی و… شود.

حالا هم وزیر بهداشت میگوید فعلا به قله پیک ششم پیش بینی نشده است که تا دو هفته آینده پیک ششم به قله برسد؛ بنابراین باید گفت که وزارت بهداشت میتوان انتظار داشت که آمار مرگ و میر ناشی از اومیکرون در روزهای آینده را داشته باشد. ارقام بالاتری برسد.

اما سسایی که آکون ذهذه با هه مرد دگیگی ککهه ایی اسس کهکهچگهه اویکیکیکوو با ششت متت جج هه مگ یییهای قسهقی ششه اسس.

کشندگی اومیکرون مقداری کمتر، اما مواردی آن بسیار بیشتر است

چرا مرگ و میر اومیکرون سه رقمی شد؟سسود ییسیسیان، اپیپییییلژیسژیسژیس ییکککیی اپیپییییلژی وپژپژهش ککییه علی کشکشی یقابهه با ککییی -19 در گفگفگگ با ففارو. به این سوال پاسخ داد و گفت:.در اواسط دی ماه که مشخص شد موج می زند، دیگر سیر طبیعی آن را مشاهده می کنید و پیش بینی در کار پیش بینی مربوط به زمانی است که هنوز چیزی نیست اتفاق نیفتاده باشد اما زمانی که. سیر طبیعی را مشاهده می کنید، اسم آن پیش بینی نیست این در واقع تفسیر و تبیین آن سیر طبیعی است؛ بنابراین در آن زمان که تعداد موارد از تبیین ما به ارقامی بالاتر است از موج پنجم می رسد و همچنین اگر شدت بیماری کمتر باشد. درنهایت نیز این اتفاق رخ داده است. .

اما این کشندگی و داشتن بسیار بیشتر، در مواردی که کمتر از دنیا اتفاق افتاده است ما حتماً یک واقعه را نباید تجربه کنیم تا خودمان را تجربه کنیم. 4.5 برابر پیشین یعنی دلتا بوده است.همین را شما در کانادا مشاهده میکنید که آمار را در 5 یا 6 برابر پیشین میرسد در حال حاضر آمریکا، کانادا، هند، فیلیپین، پرتغال، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، بلژیک، آرژانتین، کلمبیا، مکزیک، پرو، استرالیا و آفریقای جنوبی هستند که پیک پنجم را پشت سر گذاشته اند و در همه این کشورها برجسته بودن پیک اومیکرون نسبت به محصول واریانت پیشین یعنی دلتا بوده اند. می دهد همچنان آمارها به سرعت بالا رفته و به قله رسیده است به همان سرعت هم آمارشان پایین آمده است؛ بنابراین امیدواریم که این اتفاق در کشور ما نیز رخ دهد.

این اپیدولوژیست با اشاره به اینکه برخی از همسایه‌های غیر همسایه و غیره ما همیشه آماری آنها رو به افزایش است، اظهار داشت: روسیه، کشور، ترکیه، ژاپن، اندونزی، سوییس، آلمان، لهستان و هلندی هستند که آمار روبه رشد دارند. و هنوز به قله نرسیده اند.معلومه در همین کشور هم که هنوز به قله نرسیده است، می توانم به وضوح بلندتر بودن موجی اومیکرون نسبت به واریانت پیشین، را انجام دهم.

یونسیان افزود:. ما تجربه تجربه دیگر آن هشدارها را داده بودیم و حالا می‌توانیم آن را با همدیگر تجربه کنیم، و حالا می‌توانیم این موضوع را با هم مقایسه کنیم. نصف دلتا است.همچنین احتمال اینکه فرد مبتلا به اومیکرون در بیمارستان بستری شود، حدود یک سوم دلتا است. است که این بیماری خفیفتر است اما اولین این بود که به دلیل سرایت پذیری خیلی بالاتر از این ویروس است و به دلیل تغییرات ژنتیکی که رخ داده است، اثری کمتر واکسن در از بین رفتن را در آن شاهد بودیم. اگر یک بیماری شدید یک سوم بشود، تعداد موارد سه برابر بشود، تعداد مرگ چه فرقی می کند؟ انتظار داریم که تعداد مرگ و میر بیشتر شود، حتی بالاتر از مرگ و میرهای پنجم.

احتمال نزدیک شدن آمار مرگ‌های اومیکرون به رکورد دلتا وجود دارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد موارد مرگ و میر ما در اومیکرون به میزان چند صد نفری موج پنجم در روز میرسد، گفت:. ما این دلیل که اولا موج بزرگ و شدید دلتا را تجربه کردیم و ثانیا در موج دلتا ما و اکسن نزده بودیم. دقت داشته باشید که در پایان مرداد ماه بود که این موضوع در حالی است که واکسیناسیون وسیع و شدید ما از ابتدای شهریور شروع می شود. و بیماران مبتلا به بیماری زمینه واکسن دریافت کرده اند در نتیجه قله پنجم ما به شکل غیر قابل مقایسه ای بسیار بالاتر از باقی دنیا بوده است؛ البته من انتظار اینکه میزان مرگ و میر ما بیشتر از موج پنجم شود را ندارم اما اینطور نیست. تعداد مرگ وات ل است و این اتفاق افتاد.

دبیر کمیته علمی اپیدمی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کوید -19 کرد:. اگر بخواهم یک جمله خلاصه بگویم، میگویم که تعداد مرگ به عنوان یک رابطه ریاضی ساده، تابعی است از تعداد موارد جدید ضربدر شدت بیماری در حال حاضر شدید بیماری قدری کاهش می یابد. اگر تصمیمات و محدودیت هایی که حالا در حال اعلام و اجراست، در نیمه دی ماه، این تعداد را تعیین می کنیم. اگر ما آن‌ها را در آن زمان انجام می‌دهیم، الان می‌توانم جلوی ارتفاع بیماری را بگیریم که خیلی بالاست. نرود.

به قله خلاصه ششم اسفند میرسیم

یونسیان با اشاره به اعمال محدودیت در شرایط موجود اثر بزرگی برجای نمی‌گذارد، گفت: در حال حاضر کل کشور به کانون بیماری تبدیل شده است در واقع ما الان جای خاص و شهر خاصی نداریم که بگوییم اینجا بیماری است الان خیلی آسیب‌ها را. خانواده های خود را برده اند؛ اما ما بازهم در این خلاصه علی که برای یک بار هم می شود، می شود و پیش از آن که واقعاً رخ می دهد، عکس العمل نشان می دهد، همیشه باز هم منتظریم تا آن واقعه با تمام وجود. شدت خود را نشان می دهد، بعد از آن نشان می دهد که نشان می دهد. به دلیل واکنش دیرهنگام و نامناسب مان تجربه می کنیم. از این پس اگر این محدودیت ها رعایت شود که ما آن را به شدت انتقال می دهیم تا در واقع قله مان بالا نرود و از طرفی از جمله درمان کادر درمان، مدیریت و تخته های بیمارستانی را کاهش دهد. نظر بگیریم، امیدوارم که تعداد مرگ‌های ما خیلی بالاتر نرود و بتوانیم این موج را بدون تلف کنیم اما ما به جای آن می گذاریم سیل بیاید و بعد میرویم که وسایلمان را از خانه بیرون بکشیم تا آسیب بیشتری نبیند.

این اپیدمیولوژیست در پاسخ به این سوال در اسفند ماه به قله موج ششم میرسیم یا خیر، گفت: هر چقدر که کمتری صورت بگیرد، شما سریعتر بالا میروید و به قله میرسید و ما، چون این هواها را نمیتوانیم و چیزی را در نظر بگیریم. نشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم، انتظار ما این است که در اسفند از قله رد ششده بشویم و آمارسر،ز، ب رسیرز،د.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما