کنایه شریعتمداری به روحانی درباره رفع حصر

[ad_1]

فارس: حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در لفافه کنایه‌ها به دولت و در راس آن روحانی که مدعی پیگیری رفع حصر هستند و می‌دانند: مطمئن باشید آنهایی هم هستند که از رفع حصر حرف میزنند خیلی هم راضی به برداشتن حصر می‌زند!

حسین شریعتم، مدیرمسئول کیهان در برنامه «بدون توقف» که قسمت دیگری از آن پنجشنبه از شبکه سوم سیما پخش شد، در پاسخ به اینکه «چرا حصر صورت گرفت» گفت: مسئله حصر یک ارفاق و یک لطف بزرگی بوده که نظام به سران فتنه بوده است. کرده و نظام صرفاً ازاینجهت که میخواست به دلیل سوابقی که به آنها لطفی بکند آنها را در حصر نگه داشت و اگر غیرازاین بود جرم آنها بسیار بزرگ و فساد فیالارض بود.

وی همچنین در پاسخ به اینکه «با توجه به اینکه هر حکمی باید در حیطه دادگستری انجام شود و آیا شورای عالی امنیت ملی اجازه صدور این حکم را داشته باشد» اظهار کرد: تصمیم شورای عالی امنیت ملی، در حکم است و این شورا از دستگاه قضایی خواست تا فعلاً اینها محاکمه نشوند.

مدیرمسئول کیهان گفت:.. این در حالی است که سران فتنه دست وطنفروشی زدند و خیانت کردند مستندات هم هست فقط خون یکی از کسانی که ریخته شده کافی است که آنها را اعدام کنند، آنها آمدند در اوج قدرت نظام به جمهوریت نظام حمله کردند. ، آرای مردم را زیر سوال بردند و مملکت را به آشوب کشیدند.

شریعتمداری ادامه داد: خواسته هایی که الآن توده مردم خیلی دارند، بالاتر از حصر هستند، من فقط میدانم که عوامل فتنه لطف کردند و مجازاتشان خیلی بالاتر از اینها است.

وی با مهم این که «حصر لطف نظام به سران فتنه است» افزود:. نیازی به شورای عالی امنیت ملی نیست.

مییسئسئل کیهان خاططششان ککد: طططئئ باشیشی آآهایی هه که از زیزیزنحص حصحی هه راضی هه برداششن حصحص یسیسند!

شریعتمداری افزود:. اما از آنجایی که در فضای کنونی، خیلی رفع حصر حرفی نمیزنند چون دیگر این مسائل برایشان موضوعیتی ندارد، آنها را در شرایط فعلی و انتخابات دنبال میکنند که مردم میخواهند تا روی آن مانور دهند الآن بیشتر مردم به مسائل اقتصادی مشکل دارند. برمی‌گردند و آنها هم به دنبال این هستند که مسئله رفع حصر هستند.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما