Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

[ad_1] گوچر گفت که قصد نداشت به بازی‌های پکن امسال توجه کند. اسکیت بازی و جنجال بر سر والیوا او را جذب کرد. بازی ها را کاوش کنید گوچر که این هفته از خانه اش در بولدر، کولو تلفنی صحبت کرد، گفت: «کل این وضعیت فقط یک سیلی به صورت همه ورزشکاران پاک است. چیزی که در حین صحبت روشن شد، چیزی است که ارزش یادآوری را دارد: بار روانی که بر دوش ورزشکارانی که طبق قوانین بازی می‌کنند سنگینی

تماس با ما