Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

[ad_1] مدارگرد مریخی «امید» (امید) امارات متحده عربی برای دو هفته طوفان غباری را در مریخ ردیابی و بررسی کند. با این اطلاعات که مدارگرد امید جمع آوری کرده است، منجمان می توانند منشاء این طوفان را برسند. مدارگرد امید از اوایل دی ماه طوفان غباری امسال را تحت نظر داشت که به سرعت تا هزاران کیلومتر گسترش پیدا کرد و مناطقی از مریخ را در بر گرفت. این طوفان ها به قدری بزرگ هستند که فضا را هم می

تماس با ما