Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

[ad_1] مهاجرت به ابر بسیار خشم است. با توجه به تمرکز نظرسنجی IDC، انتقال پایگاه داده به ابر را تجربه کنید63 درصد از شرکت ها به طور فعال پایگاه داده های خود را به فضای ابری انتقال می دهند و 29 درصد دیگر نیز در نظر دارند این کار را طی سه سال آینده انجام دهند. این مقاله برخی از خطراتی را که مشتریان ممکن است به طور ناخواسته در هنگام انتقال پایگاه داده به پایگاه داده به عنوان سرویس

تماس با ما