[ad_1] فرارو- اگر از رایانه شخصی خود برای کار یا سرگرمی استفاده می کنید، در هر دو حالت رایانه ای می توانید بسیار آزار دهنده باشد و زندگی را بسیار خسته کننده از آنچه هست. سختی می توانید یک پنجره را باز کنید، یک وب سایت را بارگیری کنید یا حتی سیستم خود را راه اندازی کنید. Task Manager مانند یک توپ جادویی است Task Manager را به عنوان پنجره سلامت رایانه خود در نظر بگیرید. ساده برای باز کردن

تماس با ما