هنگامی که پل اونیل به پایان زندگی خود نزدیک می شد، تصمیم گرفت یک RV بخرد و در آن زندگی کند و به اوکاناگان برگردد تا به پسر جوانش نزدیک تر شود. تانیا اونیل، خواهر پل گفت: «او در برنابی زندگی می‌کرد… و فرزندش اینجا در کلونا زندگی می‌کرد. پل، 51 ساله، چندین سال پیش به سرطان سلول سنگفرشی گردنش مبتلا شد که یک بیماری نهایی است. وضعیت او در هفته های اخیر بدتر شد و پل در 4 نوامبر

تماس با ما