تمامی مواردی که خط تیره در قسمت قیمت گذاشته شده ­اند به دلیل نوسانات ارزی بازار برای این نوع از لوله مانیسمان باید با تولید کنندگان داخلی تماس گرفته شود. تمامی مواردی که خط تیره در قسمت قیمت گذاشته شده­اند به دلیل نوسانات ارزی بازار برای این نوع از لوله مانیسمان باید با تولید کنندگان داخلی تماس گرفته شود. این تجهیزات برای لوله کشی ساختمانهای مسکونی و اداری و… از آنجا که لوله های تک لایه پلیمری در سیستمهای لوله

پس از اسید کاری و طی چند مرحله کشش سایز محصول را به ۰.۵ اینچ می رسد. پس از گرم کردن مجدد ، لوله از یک غلتک کششی چند سطحی عبور می کند تا قطر را به قطر نهایی کاهش دهد. در هر دوی این روشها که به روش پیلگر نیز معروف است گاه از دو غلطک یا سه غلطک استفاده میشود که مبنای آنها کاهش ضخامت, بیشتر با ایجاد فشار است تا کشش؛ البته میزان تنش, کرنش و نیروهای

تماس با ما