در سایت های بسیار زیادی میتوانید معرفی و بررسی این کتاب را بخوانید ولی سایت های محدودی هستند که این کتاب را به صورت رایگان برای دانلود قرداده اند ، شما میتوانید دانلود کتاب آن سوی مرگ را از طریق سایت دهکده لینکز برای خود با فرمت pdf دانلود نمایید . «آن سوی مرگ» کتابی است نوشته ی جمال صادقی که تلاش می کند از طریق مصاحبه با مردمی که ادعا دارند که مرگ را دیده و تجربه کرده اند

تماس با ما