این بتونه چکش خوار گرافیت را از اکثر سطوح پاک می کند و آن را به یک ابزار هنری ضروری تبدیل می کند. از مدادهای گرافیتی می توان برای خلق همه چیز از طرح های ساده گرفته تا شاهکارهای پیچیده استفاده کرد. اگر می‌خواهید با بهترین مدادهای خود اثر هنری جدیدی خلق کنید یا به سادگی مهارت‌های نقاشی خود را تمرین کنید، این ابزارها مفید خواهند بود. گاز طبیعی می تواند از زمین خارج شود و باعث آتش سوزی طولانی

تماس با ما