از جمله معتبر ترین تولید کنندگان المنت میله ای به شمار میروند. المنت میله ای جزو گروه قطعات و دستگاه های صنعتی به شمار میرود. در انتقال گرما به روش گرمایش همرفت، المنت میله ای دمای اطراف را گرم می کند و سپس با انتقال جریان های همرفت طبیعی گرما به محیط مد نظر، حرارت از المنت میله ای انتقال می یابد. در صورت استفاده این نوع هیتر و بالا بردن راندمان کاری المنت نکاتی مانند استقرار مناسب و انتقال

تماس با ما