با توجه به مدل های متفاوتی که امروزه می توان در دنیای مد مشاهده نمود، این بخش دارای چالش های فراوانی است که نیاز به دوره های آموزشی را برای آرایشگر های مردانه، الزامی می نماید. توجه داشته باشید که برای مدل های پوش لازم است موها دارای دو سایز بلند و کوتاه باشند. در این پکیج ها لازم است تا تمام این موارد با تکنیک ها و جزئیات عنوان شوند. هر اندازه جزئیات در این پکیج ها به صورت

تماس با ما