[ad_1] فرارو- رئیس شرکت عمران شهر جدید در خصوص استفاده از چین برای تولید مسکن در ایران گفت: معتقدیم باید از ظرفیت سازندگان داخلی برای اجرای مسکن استفاده کرد. شرکت‌ها، «دیدگاه ما این است که سازندگان داخلی فعالیت کنند»، اما مهم این است که در کیفیت و فناوری ساخت و ساز رقابتی باشیم. به گزارش فرارو، علیرضا جعفری افزود: در این راستا باید از فناوری های نوین استفاده کنیم، اولویت ما همکاری با سازندگان داخلی است، اما تاکنون مذاکراتی با

تماس با ما