هیچ شخصی نباید در فیلیپین خدمات املاک و مستغلات را تمرین کند یا پیشنهاد دهد یا خود را به عنوان کارشناس خدمات املاک و مستغلات ارائه دهد، یا از عنوان، کلمه، حرف، شکل یا هر علامتی که تمایل دارد این تصور را ایجاد کند که یک خدمات املاک و مستغلات است استفاده کند. شاغل، یا به هر نحوی تبلیغ کند یا نشان دهد که فردی واجد شرایط انجام این حرفه است، یا به عنوان ارزیاب یا ارزیاب اموال غیرمنقول در

تماس با ما