روشی به نام طراحی وب سایت واکنش گرا این روزها مورد استفاده قرار می گیرد، که در آن شما اساساً یک پایه کد HTML دارید و مشخص می کنید که دستگاه های خاص (بر اساس وضوح) را با استفاده از آنچه به عنوان پرس و جو رسانه نامیده می شود جستجو می کند. همانطور که قبلا ذکر شد، می‌توانید با استفاده از SDK برنامه‌ای مخصوص iOS و Android بسازید. Ionic CLI (واسط خط فرمان) از Cordova در بک‌اند استفاده می‌کند

تماس با ما