توجه خود را به افکار خود آغاز کنید و آنهایی را که به نفع شما نیستند، از جمله افسوس خوردن برای چیزهایی که نمی توانید تغییر دهید، مانند سال هایی که صرف سیگار کشیدن کرده اید، بیرون کنید. علاوه بر حمایتی که ممکن است از دوستان و خانواده دریافت کنید، به برنامه ترک سیگار خود مقداری پشتیبانی آنلاین اضافه کنید. علیرغم ادعاهای بازاریابی مبنی بر اینکه سیگارهای الکترونیکی ایمن تر از سیگار کشیدن هستند، محققان دریافتند که مصرف کنندگان سیگار

تماس با ما