آیا می‌توانید مانند یک حرفه‌ای به ماشین چمن‌زنی ضربه بزنید یا مانند انسان‌های معمولی به کمک نیاز دارید؟ به همین دلیل است که اکثر مزارع تولید کننده برنج حداقل یک پوسته برنج دارند تا به آنها کمک کند تا بدون انجام کار راهنما به دانه ها برسند. بنابراین، مردم در چشم عموم مردم در ولز در راه دیگری از زندگی شخصی خود برای کاهش ردپای کربن خود چه می کنند؟ در نهایت، کشاورزان یکی از سخت ترین مشاغل را در

تماس با ما