چقدر می خواهید در تبدیل فایل های کاغذی به عقب بروید؟ چگونه به کارکنان اطلاع می‌دهید و آنها را وادار می‌کنید تا در فرآیند خرید بخرند تا تغییرات مورد نظر شما را بپذیرند و دوباره به سمت استفاده سنگین کاغذی نروند؟ برنامه ای برای استفاده مداوم در سطح شرکت ایجاد کنید. شامل یک برنامه ذخیره سازی اسناد برای کارکنان با دستورالعمل های خاص. سخت افزار رایانه موجود خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید به اندازه کافی قوی است تا

تماس با ما