اجاره‌بها آپارتمان‌های محبوب و نوساز در گران‌ترین منطقه تهران

[ad_1]

فراروقیمت مسکن در شهر تهران، اما در مقایسه با اجاره بهای مسکن در تهران، در گزارش های بلندبالایانه بانک مرکزی از تحولات مسکن تهران فقط در یک بخش یا بهتر است بگوییم در یک طرح به موضوع اجاره پرداخت و در آن شاخص اجاره بهای سرمایه های نسبت به سرمایه ها. ماههای گذشته بررسی می شود.یعنی برای بررسی دقیق چند و چون مظنه اجاره بها در تهران راهی جز مراجعه به پلتفرم های مسکن و آگهی های آنلاین نیست. یکخوابه و دو خوابه در گرانترین نقطه تهران –منطقه یک- با ده رقمی اجاره داده میوند.

اجاره‌بها آپارتمان‌های محبوب و یکخوابه در منطقه یک تهران

به گزارش فرارو، آپارتمانهای 60 تا 70 متر ماه قبل از بیشترین موقعیت در مسکن تهران و میخواهیم ببینیم اجارهبها واحدهای نوساز با همین متراژ و یک اتاق خواب در گرانترین نقطه تهران یعنی منطقه یک به چه تصویر است. تا چشم کار می کند با موارد روبرو میشویم که رقم اجاره ماهانه آنها از مرز 10 میلیون تومان عبور کرده است. امکانات دیگری و بدون پارکینگ و انباری آگهی شده است.

در فرمانیه صاحبخانه یک واحدی 60 متری و یک خوابه متری اضافه بر 300 میلیون تومان بهعنوان پیش ماهانه 15 میلیون تومان بهخاطر اجاره می گیرد. میلیون تومان است.

اگر مستاجر در منطقه یک بخواهد با کمتر از 10 میلیون تومان اجاره پرداخت کند، چه گزینه هایی خواهد داشت؟ انباری و پارگینگ است و قابلیت تبدیل ودیعه و اجاره را دارد.

حوالی دارآباد واحد 60 متری با عمر بنا پنج سال بین آگهی ها دیده می شود که رقم ودیعه و اجاره ماهانه آن بهترتیب 200 و هشت میلیون تومان است و همان سمت می شود با 240 میلیون تومان پول پیش و پنج میلیون تومان اجاره، واحد 60 متری را کرایه کرد. .

در منطقه یک خانه واحد 60 متری با عمر بنا سه سال در نیاوران 900 میلیون تومان پول پیش می گیرد. پنج سال و پول پیش 700 میلیون تومان بین آگهی ها دیده می شود.در دارآباد هم برای اجاره واحد 60 متری که پنج سال پیش ساخته شده و صاحبخانه آن اجاره ماهانه نمیکند، باید 550 میلیون تومان ودیعه وسط گذاشت.

وضعیت اجاره‌بهای آپارتمان‌های محبوب و یکخوابه در گران‌ترین منطقه تهران

موقعیت

متراژ

سن بنا

ودیعه

اجاره

نیاوران

۶۷ متر

نوساز

۲۰۰ میلیون تومان

۱۲ میلیون تومان

فرمانیه

۶۰ متر

نوساز

۳۰۰ میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

آجودانیه

۷۰ متر

نوساز

۲۵۰ میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

کامرانیه

۷۰ متر

نوساز

۴۰۰ میلیون تومان

۹ میلیون تومان

دارآباد

۶۰ متر

پنج سال

۲۰۰ میلیون تومان

هشت میلیون تومان

دارآباد

۶۰ متر

سه سال

۲۴۰ میلیون تومان

پنج میلیون تومان

نیاوران

۶۰ متر

سه سال

۹۰۰ میلیون تومان

فرمانیه

۶۵ متر

پنج سال

۷۰۰ میلیون تومان

دارآباد

۶۰ متر

پنج سال

۵۵۰ میلیون تومان

اجاره‌بها آپارتمان‌های نوساز و دوخوابه در منطقه یک تهران

مستاجران تهرانی برای آپارتمانهای دوخوابه 60 تا 70 متر چقدر پرداخت می کنند؟ میلیون تومان کرایه ماهانه نیاز دارد.

در بلوار اندرزگو با همین ارقام می شود به واحد 70 متر با سن بنا چهار سال فکر کرد که دارای آسانسور، انباری و پارکینگ است. هزار میلیون تومان گذاشته شده است.

با بودجه 10 میلیون تومانی برای اجاره ماهانه می شود 70 متری در دارآباد که رقم ودیعه آن 50 میلیون تومان است و دو سال پیش ساخته شده است. مبغغ وییه بایی 550 ییییین تومان ککار گذاشش.حالا سساغ آپیییییی که اجاهه آآها یاازی هه پپداخت نکایه یهاهاهه نداره.

به عنوان مثال واحد 70 متری در نیاوران بهچشم می خورد که رقم ودیعه آن 800 واحد میلیون تومان است. متری تنها 650 میلیون تومان به‌عنوان پول پیش می‌برد و قدرتی به دریافت کرایه ماهانه ندارد.

وضعیت اجاره‌بهای آپارتمان‌های محبوب و دوخوابه در گران‌ترین منطقه تهران

موقعیت

متراژ

سن بنا

ودیعه

اجاره

فرمانیه

۷۰ متر

چهار سال

150 میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

بلوار اندرزگو

۷۰ متر

چهار سال

150 میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

کاشانک

۶۵ متر

سه سال

۲۰۰ میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

دارآباد

۷۰ متر

دو سال

۵۰ میلیون تومان

۱۰ میلیون تومان

اوین

۶۵ متر

چهار سال

۵۵۰ میلیون تومان

سه میلیون تومان

نیاوران

۷۰ متر

پنج سال

۸۰۰ میلیون تومان

درکه

۷۰ متر

نوساز

۶۵۰ میلیون تومان

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما