اولین تصاویر تلسکوپ فضایی جیمز وب منتشر شد – زومیت

[ad_1]

انتظار سرانجام به پایان رسید.تیم مسئول تلسکوپ فضایی جیمز وب در ناسا جمعه شب به وقت ایران اولین تصاویر به شدت مورد انتظار این رصدخانه را منتشر کرد. ششان یییه تهها بشیشی از مززاییکی اسس که کهججیان ففایی ححال پیشپیششهف تآیاز بشه آیآیهی تسکسکپ پططط 25 ساعت گگففه شش.

مارسیا ریکه، اخترشناس در دانشگاه آریزونا و پژوهشگر ارشد ابزاری که جیمز وب برای تراز به آن متکی است، در بیانیه ای ناسا گفت «کل تیم وب از این مراحل اولیه عکسبرداری و تراز آینه به این خوبی پیش میرود، خوشحالم.»

جیمز وب اکنون در 48 امین روز پس از پرتاب و در میانه فرآیند راه اندازی بهسر میبرد.تلسکوپ در اولین ماه حضور در فضاهای بازکردن خود و پیشروی به سمت نقطه مقصد در فاصله 1.5 میلیونی. کیلومتری از زمین بود.

در بخش عمده ای از زمان باقیمانده تا شروع فعالیت جیمز وب، تحقیقات بر کالیبره سازی ابزارها و تنظیم دقیق 18 بخش آینه طلایی تلسکوپ شناسایی خواهد کرد. پیش میرود.

۱۸ نمای مختلف جیمز وب از ستاره HD 84406

اولین تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب که ستاره HD84406 را نشان می دهد.

بااین‌حال، همان‌طور که تصویر ستاره‌ای HD 84406 نشان می‌دهد، تلسکوپ هنوز مسیر درازی دارد پیش می‌رود. جین ریگبیما 18 تصویر کوچک از سرتاسر آسمان می دید، گفت: «نخستین تصاویر زشت و تار خواهد بود».

عکس جدید نیز در واقع 18 نمای متعدد از HD 84406 را نشان می دهد؛. قققیا 260 سال نویی از ززیی.»ایس ففکی کیب اککی یا خس سززگ گقار سی اما از ری تزیی بدون تسککپ پشاههپذیهپذی یسیسیس.

مقالات مرتبط:

بهطرز عجیب، جیمز بعدا درطول فعالیت های خود قادر به رصد دوباره HD84406 نخواهد بود؛. زیرا وقتی تلسکوپ کانون تمرکزیابی را به پایان ببرد، نور این ستاره برای رصد بیش از حد خواهد بود پیشتر تیم جیمز وب اعلام کرد که تلسکوپ تا پایان ماه بود. آوریل (اوایل اردیبهشت) دیدن واضح را به دست خواهد آورد.

حتی زمانی که تلسکوپ فضایی جیمز وب دید خود را تقویت می کند، دومین فرآیند کلیدی در پسزمینه در حال انجام است:. باید در دمایی فوقسرد تا نتایج دقیق را به دست آورد.

عکس سلفی تلسکوپ فضایی جیمز وب

صصصیی سسفی از 18 بشش آیآیهی اصی جیجیسکسکسک فضای جیجیز وب از گگاه هورییی یژهیژه درون اززار دریییی ففسسس ززیک.

علاوه بر تصویر ستاره ای HD 84406، ناسا عکس سلفی نیز به اشتراک گذاشته شده است که با استفاده از لنزی مخصوص گرفته شده است.

درمجموع از پیشرفت جیمز وب‌زده هستند. مایکل مکالوین، دانشمند پروژه ای جیمز وب در مرکز پرواز فضای گادرد ناسا در بیانیه ای مشابه گفت «پرتاب وب به فضا بدون شکی هیجان انگیز بود؛ اما برای دانشمندان و مهندسان اپتیکال، این لحظه ای اوج است؛ وقتی نور تابیده از ستاره با موفقیت راه خود را به درون می رساند. سامانه کرد و بهساز رسید.»

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما