بحران دوباره ورزشکاران ایرانی به اسرائیلی‌ها

[ad_1]

معضل عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل، در حالی که به نگرانی های بزرگ در ورزش ورزش کشور تبدیل می شود که تبعات آن هر روز بیشتر از قبل می شود. مسابقات بین‌المللی کاراته باز کرده‌اند؛ طوری که حالا پای ثابت جهانی در این رشته هم‌اند تا بار دیگر خطر را برای ورزش ایران به صدا دربیاورند؛ آنهم برای رشته‌های پراهمیتی که همیشه یکی از قدرت‌های برتر کاراته دنیا به شمار می‌رود و تعداد زیادی از آنها. مدال‌آوری‌های کاروان ورزش ایران را در مسابقات مختلف به خود اختصاص داده است.

سیاست بهرسمیتنشناختن اسرائیلیها از سوی ایرانیها تازهای که به آن پرداخته نمیشود؛ اتفاق تازه موضوعاتی است که در مورد اعزام تیم ملی کارها به وجود آمده است؛ اینکه در سه ماه اخیر برای دومین مرتبه، نمایندگان اسرائیل در رقابتها حضور داشته باشند. میدان مهمی که هر دو سال یک بار برگزار می شود و بالاترین سطح اعتبار را بین اعضای فدراسیون جهانی کاراته دارد تیم ملی کاراته مردانه است. در سه دوره پیاپی عنوان قهرمانی ارزشمند این مسابقات را به خود اختصاص داده بودند که میرفت تا برای چهارمین بار از این عنوان دفاع کند. داد.

از آنجا که ورزش ایران مدتهاست به خاطر داستان سعید ملایی و تعلیق فدراسیون جودو، پناهندگی علیرضا فیروزجا، نابغه شطرنج در فرانسه و حواشی کشتی علیرضا کریمی (باید ببازی) زیر ذره بین نهادهای بین المللی ورزش جهان (کمیته بین المللی المپیک، دادگاه بین المللی حکمیت ورزش و از فدراسیون کاراته در نهایت دلیل عدم اعزام تیم ملی کاراته مردان به این مسابقات را تایید کرد. گزارشی چند ملی پوش اعلام کرد.

در حال حاضر و در شرایط فعلی، حضور بازیکنان ایرانی در رقابت های کاراته وان (لیگ جهانی) که این روزها در امارات در جریان است، خبرساز شده است. منفی 84، منفی 60 و منفی 55 درجه از قرار دارند، اما حضور بیشتر این افراد در این مرحله از لیگ جهانی فقط جنبه نمایشی خواهد داشت؛.

ایران در وزن مثبت 84 چهار نماینده در امارات دارد؛ سجاد گنجزاده که طلای تاریخی این رشته را در بازی های المپیک 2020 توکیو گرفت، صالح اباذری رنکینگ هفت جهان، سامان حیدری و مهدی آشوری اما هیچکدام از این افراد نمی توانند روی تاتامی بروند انجام دهند؛ چراکه یک اسرائیلی بینامونشان در وزن آنها حاضر است که رنکینگش 41 جهان است و این احتمال وجود دارد که با کاراتهکاران ایران روبهرو شود در وزن منفی 60 وزن، نماینده ایران مجید حسننیاست؛ او رنکینگ 21 جهان و حریف اسرائیلیاش رنکینگ 69 دنیا در وزن! منفی 55 هم ایران میخواست یک نماینده داشته باشد و آنهم طاراوت خاکسار بود؛. دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا اما او نیز به دلیل اینکه یک رقیب اسرائیلی در مسابقات دارد، می تواند اصلا راه امارات نباشد.

ر ایی ششایط ذذیحالهه پپشیشیشی هههی خدابشیشی، تهها فففایی هسهسند که یییوانن بدون غغغه در کاراهه وان (فیفی 84 کیکیگگم) مبازهزه ککند.

قهرمان المپیک گلهمند است

حضور کاراته‌کاران ایرانی در این مرحله از رقابت‌های کاراته وانی که بیشتر جنبه توریستی دارد، باعث شد تا سجاد گنجزاده به آن واکنش نشان دهد. قهرمان جهان دراینباره نوشت: «دوستانی که برای ورزش و ورزشکاران مسابقه تصمیم میگیرید، این را بدانید که هیچ چیز بالاتری ازدادن و مدالگرفتن، حال ورزشکار را خوب نمیکند جالب است بدانید امارات هستم، اما اجازه مسابقهدادن ندارم.».

همزمان با این استوری معنادار ستاره کاراته ایران، ذبیح الله پورشیب، دیگر کاراتهکار مدال آور و عنوان دار کشور نیز پیامی در صفحه شخصیاش نوشت که آن نیز از کنایه بود او خطاب به ورزشکاران ورزش گفت:. مختلف، باید خودم مسابقه‌ام را بدهم».

پورشیب در شرایط این انتقادها را مطرح می‌کند که گفته می‌شود همه افرادی که راه امارات می‌دهند، با هزینه شخصی به این مسابقات رفتند و فدراسیون کاراته بهعنوان متولی اصلی این رشته، هیچ هزینه‌ای به آنها نمی‌دهد. از این و برای شرکت در بازی های المپیک، همه این ملی پوشان را با کرد فدراسیون به لیگ جهانی می برد. گفته شده حضور آن‌ها در لیگ جهانی خیلی برایشان مهم نیست!

لیگ های ورزشی با توجه به اوضاع بد اقتصادی کشور و گرانی آرزو، با مشکلات مالی بسیاری از دستبه گریبان هستند، اما در هر حال رقابت های کاراته و جزء آن دسته از مسابقات است که ورزشکاران برای تثبیت جایگاه خود در رده بندی جهانی باید در آن حضور داشته باشند. اگر فدراسیون کاراته بخواهد تنها در مقاطعی مثل المپیک که به ملی پوشان نیاز دارد، سفر آنها را بکند، جالب است که فدراسیون کاراته تا به حال هیچ واکنشی در خصوص ورزش های دنیا ندارد. اتفاقات آخر و پیام‌های اعتراض‌آمیز دو چهره مطرح تیم ملی کمیته مردان نشان نداده است.

کاراته ایران در حالی که برترین های این رشته در دنیا به حساب می آید که مطمئنا ارتباطات خاص خودش را هم با سران فدراسیون های آسیایی و جهانی دارد. مضضض عد ییاریی ییا اسسائیئی یر یییی یهحهحی ایناسس پیپیا ککد؛ هه ایی اییکه کهاججاهای تلیی کهکهجججدو هه ججد آد، کککار شششد.

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما