(تصاویر) کشف بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

[ad_1]

فرارو- باستان شناسان در یک کشف شگفت انگیز موفق شدند بزرگترین مجموعه از «دفترهای یاد» مصر باستان را کشف کرد که از آغاز قرن بیستم بی نظیر بوده است. از زندگی عمومی در آن عصر به ما بدهید.

به گزارش فرارو، این بزرگ در شهر گمشده تریبیس آتریبیسدر مرکز مصر داد که طی آن دانش آموزان به سفال نوشته هایی دست یافتند که به نظر می رسد تعداد برخی از آنها توسط دانش آموزان مصر باستان به نگارش در آمده است.اوستراکا»معروف هستند، در آن عصر ارزانترین و دم دستترین ابزار برای نگارش می شود، زیرا پاپیروسها در آن زمان بسیار گران بودند و از آنها برای عموم مردم میسر نبودند.

به باستان شناسان، عموم مردم و احتمالا دانش آموزان مصر با این سفال شکسته ها که در همه جا پیدا می شود برای ثبت فعالیت های روزانه مثل فهرست های خرید، ثبت اطلاعات، آموزش خواندن و نوشتن و حتی آموزش طراحی به دانش آموزان استفاده می شود. ر واقق، هه ظظظ یسس تعداد زیایی از اساف شش هر دسایی باسساشششاسی Athribis ققایای یک مدسه باسسایی باششد.

(تصاویر) کشف بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

کریستین لایتز، مصر شناس دانشگاه توبین آلمان آلمان میگوید: »فهرستی از ماه ها، اعداد، مسائل ریاضی، تمرینهای دستور زبان و« الفبای پرنده »- به هر حرف پرندهای اختصاص داده شد که نامش با آن حرف شروع میشد- وجود دارد بیش از. صد عدد از استراکاهای یافت شده در آبیس با تمرین های تکراری نوشتاری پوشانده شده اند، به این معنی که چیزی بر روی آن نوشته شده است، بعد پاک شده و دوباره همان مطلب نوشته شده است. ششان ییه نوا تییی ویا شق نششش باشش نو هزهزاقسال پیش هه هه ظظظ یسس کهکهکککان «تنبل» با یه سیسیسیپسن ججییه سیشه باشییه ششه باششد هشه باششد.

(تصاویر) کشف بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

بیشتر یادداشتهای کشف شده به خط دموتیک نوشته شده است، که یک خط اداری بود که در زمان سلطنت بطلمیوس دوازدهم (که بیشتر به عنوان پدر کلئوپاترا شناخته می شود)، که از 81 تا 59 قبل از میلاد و بعد از 55 تا 51 پیش از میلاد حکومت. کرد، استفاده میشد.در این زمان، شهر اتریبیس پایتخت یک ایالت مصر بود که در کنار رود نیل قرار داشت. به عنوان مثال، قطعه زیر یک متن مدرسه‌ای از الفبای هیراتیک است که هر حرف با یک پرنده رر و ههم است.

(تصاویر) کشف بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

به عنوان مثال، الفبای قبطی ترکیبی از زبانهای یونانی و مصری در این سفال نوشته شده است، از جمله هیروگلیف، یونانی، عربی و قبطی، اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب و چندفرهنگی شهر دارند. ززز یکیا سیحیسیحیسیحی ارد.ط زیزی یک سی سی ققطی اسس که اححمالا در ققن شششش پس از سقصقط صصص هه هس روییان نششش هشه اسس.

(تصاویر) کشف بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

به عنوان مثال، در زیر تصویری از بابون و ایبیس وجود دارد که حیوانات مقدس توث، خدای خرد مصر باستان هستند.

(تصاویر) کشف بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

به عنوان مثال، پس از سقوط نظام بطلمیوسی در قرن اول پس از میلاد، متون شروع به اشاره به رشته های امپراتوران روم، از جمله نرون، وسپاسیان، تیتوس، دومیان. و حتی هادریان کردند که بین سالهای ۱۱۷ تا ۱۳۸ پس از میلاد حکومت کردند.

در اوایل دهه 1900، باستان شناسان قطعات متعددی از نوشته را در روستای باستانی دیر المدینه، کمی پایینتر از رودخانه نیل، کشف کردند. از سوی دیگر، آتراب می تواند به ما درباره نحوه زندگی روزمره در یکی از قوی ترین تمدن های دنیای باستان اطلاعات بسیار ارزشمندی بدهد.

منبع: sciencealert

ترجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما