فرار یک میلیون افغانستانی به ایران

[ad_1]

بری ی گزاشش ها حاکی اسس در پی ققرت گگففن گگهه طالبان رر افغاسسیکیین ففف از شهوندان افغان هه اییان هاجت ککهه اند.

به گزارش شفقنا به نقل از رادیو ردی؛ بیش از یک میلیون نفر از شهروندان افغانستان در چند ماه گذشته که طالبان بر مسند قدرت از مرزهای جنوب غربی مهاجرت به ایران است، که این رقم در مقایسه با دوره های گذشته بی سابقه است.

سازمان‌های امدادرسان نیز می‌گویند: به صورت تخمینی روزانه بیش از 5 هزار شغانوند افغان وارد ایران وارد ایران شده است.

نیویورک تایمز در مصاحبه با پناهجویان افغان نوشته است: تعداد زیادی از افراد رفتن به ایران را ساده ترین و تنهاترین گزینه برای نجات جانشان از گرسنگی و ترس میدانند.

با سرنگونی دولت اشرف غنی و تسلط گروه طالبان در افغانستان، جامعه جهانی به دلیل سیاست های سختگیرانه طالبان بویژه در خصوص حق تحصیل و کار زنان، این گروه رسمی را به نشناخته و غرب با بلوکه کردن دارایی های این کشور، شرایط سختی را برای محیط زیست. افغان آورده شده است.

ر چچیی ششایطی سیسیایی ازان بردی ههایی ازز یی،، س جج تکک صطط گگففه و پپاه هه اییان یکی از انتخاب های آآها بریگی اداها بزگیگی اسس ههزگی اسس.

دیوید منسفیلد پژوهشگری که موضوع مهاجرت مردم افغانستان را دنبال کرده است می گوید: میزان مهاجرت به ایران و پاکستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است.

ایی در حایی اسس که آآتویییی گگتشش شییی کک ساززان ملل ایییا ززگیگی مرد افغاسسسان اه »تصیفصیف ککهه اسس.

مشکلات اقتصادی و بیکاری به وجود آمده است در پی تحولات اخیر در افغانستان از مهمترین مراجع شهروندی خارج از کشور است که مشکلات متعددی را برای همسایه از جمله ایران همراه داشته است.

ماه گذشته وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته بود که بیش از 800 هزار مهاجر از طرق مختلف قانونی و غیرقانونی در پی تحولات افغانستان، وارد این کشور شده است.

این در حالی است که برای کمک به کشورهای ایران و سازمانهای بین المللی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران تازه وارد و همچنین بیش از سه میلیون مهاجری که از سالهای قبل از ایران سر میبرند، می گیرند.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما