قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

انواع سکه پارسیان قیمت دوشنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز 0.050 75 هزار و 500 تومان 75 هزار و 500 تومان 75 هزار تومان 0.100 146 هزار تومان 146 هزار تومان 145 هزار تومان 0.150 216 هزار و 500 تومان 216 هزار و 500 تومان 215 هزار تومان 0.200 287 هزار تومان 287 هزار تومان 285 هزار تومان 0.250 357 هزار و 500 تومان 357 هزار و 500 تومان 355 هزار تومان 0.300 431 هزار تومان 431 هزار تومان 428 هزار تومان 0.350 501 هزار و 500 تومان 501 هزار و 500 تومان 498 هزار تومان 0.400 572 هزار تومان 572 هزار تومان 568 هزار تومان 0.450 642 هزار و 500 تومان 642 هزار و 500 تومان 638 هزار تومان 0.500 713 هزار تومان 713 هزار تومان 708 هزار تومان 0.600 854 هزار تومان 854 هزار تومان 848 هزار تومان 0.700 995 هزار تومان 995 هزار تومان 988 هزار تومان 0.800 یک میلیون و 138 هزار تومان یک میلیون و 138 هزار تومان یک میلیون و 130 هزار تومان 0.900 یک میلیون و 279 هزار تومان یک میلیون و 279 هزار تومان یک میلیون و 270 هزار تومان 1000 یک میلیون و 420 هزار تومان یک میلیون و 420 هزار تومان یک میلیون و 410 هزار تومان 1.100 یک میلیون و 561 هزار تومان یک میلیون و 561 هزار تومان یک میلیون و 550 هزار تومان 1.200 یک میلیون و 707 هزار تومان یک میلیون و 707 هزار تومان یک میلیون و 695 هزار تومان 1.300 یک میلیون و 848 هزار تومان یک میلیون و 848 هزار تومان یک میلیون و 835 هزار تومان 1.400 یک میلیون و 989 هزار تومان یک میلیون و 989 هزار تومان یک میلیون و 975 هزار تومان 1.500 دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان 1.600 دو میلیون و 271 هزار تومان دو میلیون و 271 هزار تومان دو میلیون و 255 هزار تومان 1.700 دو میلیون و 412 هزار تومان دو میلیون و 412 هزار تومان دو میلیون و 395 هزار تومان 1.800 دو میلیون و 553 هزار تومان دو میلیون و 553 هزار تومان دو میلیون و 535 هزار تومان 1.900 دو میلیون و 694 هزار تومان دو میلیون و 694 هزار تومان دو میلیون و 675 هزار تومان 2000 دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 815 هزار تومان

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما