مدارگرد مریخی امید به مدت دو هفته طوفان غباری را در این سیاره ثبت کرد |

[ad_1]

مدارگرد مریخی «امید» (امید) امارات متحده عربی برای دو هفته طوفان غباری را در مریخ ردیابی و بررسی کند. با این اطلاعات که مدارگرد امید جمع آوری کرده است، منجمان می توانند منشاء این طوفان را برسند.

مدارگرد امید از اوایل دی ماه طوفان غباری امسال را تحت نظر داشت که به سرعت تا هزاران کیلومتر گسترش پیدا کرد و مناطقی از مریخ را در بر گرفت.

این طوفان ها به قدری بزرگ هستند که فضا را هم می بینند و باعث می شوند مریخ شوند و به نظر برخی منجمان آماتور از آنها عکاسی کنند. طوفان‌ها چگونه باعث می‌شوند فرار آب از اتمسفر مریخ می شود.

مدارگرد امید با دوربین کیفیت بالا (high-resolution) و اسپکترومتر فروسرخ خود از طوفانی تصویربرداری و رشد و فروپاشی آن را انجام داد.

فضاپیمای امید در مداری قرار دارد که می‌تواند چنین اطلاعاتی را به مدت داشته باشد چند دقیقه تا حتی روزها اندازهگیزهگی ککد.مدایی هه هیی مدایی کهکهآآآ ققار گگفف بودند نچی قابیییی نداشنن و هه حققیها و ززاهای خاص صیححو یشیشند.

آغاز و پایان طوفان

این طوفان غبار از ۸ دی ماه آغاز شد که به سرعت منطقه سیرتیس بزرگ مریخ را پوشاند.این منطقه تیره که از فضا هم دیده می شود، جنسی از سنگهای بازالتی آتشفشانی دارد و تا 1500 کیلومتر بالاتر از استوای این سیاره کشیده شده است. دهانه هلاس در نیمکره جنوبی را نیز پوشاند که بزرگ های بزرگی روی این منطقه ابری پوشیده بود، اما غبار کم بود، اما غبار کم در

تا ۱۵ دی ماه این طوفان به طور طبیعی رشد کرد و تا 250 کیلومتر از سطح سیاره را پوشاند و تا شرق کشیده شد. واس نشان می‌دادند که تا شرق کشیده می‌شد.

در ۱۷ دی ماه، ابهه و ششال ههاس سا در بر یگیگیگفند و اهههها ششان ییاد که غغظظ غار افزا چهاهزهزار کیکیومتیی ششق سیسییسیس یسا پپشانه اسس.

این طوفان تا ۱۹ دی ماه اما همچنان غباری از این طوفان در شرق سیتریس وجود دارد و تصاویر میدادند که این طوفان یک سوم مریخ را در برگرفته است. ۲۴ دی ماه کمتر شد و به کلی از بین رفت.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما