می‌خواهند برنج داخلی کیلویی صد هزار تومان شود

[ad_1]

رئیس انجمن برنج فروشان بابل گفت: از 6 ماه پیش روند افزایش قیمت برنج داخلی آغاز شد و هر هفته قیمت این محصول پیشرفتی به خود گرفت پیشبینیها حاکی از این است که در هفته های پایانی سال قیمت برنج داخلی به کیلویی 100 هزار تومان می رسد..

به گزارش ایلنا، حسن تقیزاده با اشاره به ادامه روند افزایش قیمت برنج داخلی، گفت: قیمت برنج طارم و هاشمی در بنکداری به کیلویی 78 تا 80 هزار تومان رسیده است که این قیمت نسبت به هفته گذشته 6 تا 8 درصد افزایش داشته است. و همچنین قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به کیلویی 85 هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه برنامه های برای ثبات قیمت برنج داخلی وجود ندارد، گفت: شنیده های من حاکی از این است که مافیا برنج داخلی و صاحب فروشگاه های زنجیره ای که برنج در حجم بالا خریداری می شود و آن را دپو کرده اند میخواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی. صد هزار تومان هدایت کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به بالا رفتن نرخ برنج های پرمحصول فجر، تصریح کرد: قیمت فجر به کیلویی 60 هزار رسیده است همچنین برنج شیرودی کیلویی 45 هزار تومان و ندای کیلویی 42 هزار تومان در بنکداری خرید و فروش می شود..

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل توزیع هوشمند برنج را راه حل مناسب برای ثبات قیمت برنج داخلی ندانست و افزودن: تولید هوشمند تا به امروز بازار را تنظیم کند و به نظر من این طرح موفق نبوده است.

تقیزاده برنج و کاهش تولید این محصول در سال جاری را تایید کرد و: در سالهای گذشته ما به دلیل عدم تولید میشدیم. را از کشاورزان کیلویی 75 خرید میکردند این در حالی بود که قیمت برنج در بازار زیر 70 هزار تومان بود آنها با قیمت بالا خرید می کنند تا مغازه های خود را در واحدهای را توجیه کنند.

وی عدم مدیریت در شبکه عرضه را به عنوان اصلی ترین گرانی برنج داخلی دانست و خاطر نشان کرد:. 6 ماه دیگر برنج جدید به بازار عرضه خواهد شد و این مدت طولانی است و آنها می توانند بازار را به جایی ببرند که میخواهند آنها را هدایت کنند. .

هه گفگف ایی فال اققصایی، 70 دصصص دولت توان ههار وکککتل ایی اففاد صص آآ یزیز ایزوفق ایی ججهان اسس وههراه آآهاسس.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه ها بر این باورند که رسانه ها به گرانی قیمت برن زده اند آیا این دیدگاه با واقعیت بازار همخوانی دارد می گوید: خیر، 6 ماه است که ما شاهد گرانی قیمت برنج داخلی هستیم، رسانه ها می توانند یک جو چند ساله باشند؟ روزه ایجاد مکانیزم عرضه و قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما